PFHBiPM
Aktualności

BATTICE 2019 – bogatsi o nowe doświadczenia

Mieczysław Kopiczko | | Hodowla

W dniach 28.08 – 01.09.2019 roku w Battice (Belgia) odbyła się 19. Europejska Szkoła Młodych Hodowców (EYBS). Pomimo nazwy jest to wydarzenie na skalę światową, ponieważ uczestnicy reprezentują nie tylko kraje europejskie – drużyna z Kanady bierze udział już od kilku lat, w tym roku dołączyli młodzi hodowcy z Australii. Już po raz piąty Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystawiła reprezentację naszej młodzieży zainteresowanej przygotowaniem zwierząt do wystaw. W jej skład weszli: Wiktoria Dominika Nasiłowska (woj. mazowieckie), Izabela Rutkowska (woj. podlaskie), Szymon Piotr Pruszkowski (woj. podlaskie), Jakub Fiszer (woj. kujawsko-pomorskie), Paweł Wierzbicki (woj. podlaskie), Paweł Juszczuk (woj. lubelskie) oraz Paweł Burzyński (woj. podlaskie). Opiekunem ekipy był Mieczysław Kopiczko – doradca hodowlany z Działu Hodowli PFHBiPM.

Przez pięć dni młodzież z 15 krajów (150 uczestników stanowiących 25 zespołów) zapoznawała się z etapami przygotowywania zwierząt do pokazów (mycie, przygotowanie stanowiska, żywienie, strzyżenie, oprowadzanie, sędziowanie / ocenianie). Oprócz wielu godzin warsztatów doskonalących umiejętności techniczne młodzi pasjonaci bydła holsztyńskiego mieli kursy teoretyczne z marketingu i promowania stada. Sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności odbywało się w formie pisemnej oraz ćwiczeń praktycznych.

Prowadzona była klasyfikacja drużynowa, która obejmowała przygotowanie stanowisk dla jałówek (ang. bedding), dbałość o odpowiednie żywienie, utrzymanie w czystości zwierząt oraz wystrój całego stoiska drużyny. Ostatecznie zajęliśmy 11 miejsce. Konkurencję grupową wygrała podobnie jak w latach poprzednich Szwajcaria.

W rywalizacji indywidualnej, do której wlicza się wyniki z testów teoretycznych i praktycznych z zakresu marketingu, sędziowania, strzyżenia oraz oprowadzania, które stanowi prawie połowę punktacji ogólnej, wygrał Pieter Vandewalle, reprezentant belgijskiej organizacji Westhoek Holsteins. Szczęśliwy zwycięzca ma okazję jeszcze bardziej doskonalić swoją praktyczną wiedzę podczas trzytygodniowego wyjazdu do Kanady ufundowanego przez Holstein Quebec – partnera europejskiej szkoły młodych hodowców. Jest to od wielu lat nagroda za wygranie EYBS w Battice. Nasi reprezentanci w tej konkurencji nie zajęli wysokich miejsc (najlepsza Wiktoria Nasiłowska –76 miejsce), ale musimy pamiętać, że nie tylko pozycja w rankingu jest cennym osiągnięciem, ale też zdobyta wiedza i umiejętności. Możemy sami zaobserwować, jak uczestnictwo w takiej szkole wpłynęło na poziom przygotowania i prezentację zwierząt na naszych wystawach regionalnych i ogólnopolskich. Nie bez znaczenia są także znajomości zawarte z kolegami z innych krajów, wymiana doświadczeń oraz nabieranie pewności co do swoich umiejętności.

Wyniki tegorocznej szkoły w Battice dostępne są na stronie: awenet.be/awe/UserFiles/File/asbl/lait/eeje/resultats_fr.pdf?t=1567431754