PFHBiPM
Aktualności

Alkalizacja zbóż

Włodzimierz Cholewiński | | Doradztwo żywieniowe

W produkcji zwierzęcej obserwujemy wzrastające koszty pozyskania mleka i mięsa na skutek zwyżkujących cen środków produkcji. Drożeją paliwa, maszyny, materiały siewne, nawozy, mieszanki paszowe, koncentraty, śruty poekstrakcyjne, prąd – niestety sprawa ma się gorzej jeśli chodzi o ceny na produkty rolne pozyskane w rolnictwie, których ceny w skupie od lat nie zapewniają odpowiedniej opłacalności produkcji.

Wydajność krów mlecznych corocznie rośnie ze względu na poprawę środowiska bytowania zwierząt, zarządzania, poprawę genetyki stada oraz coraz lepsze dostosowanie żywienia do potrzeb. Bardzo często nie nadążamy żywieniowo za wysoką wydajnością zwierząt i doprowadzamy do podklinicznych kwasic na skutek podawania coraz większych ilości pasz treściwych/zbożowych, co ma negatywny wpływ na wydajność i zdrowotność bydła, w tym na płodność.

Powszechnie uważa się, że większość krów mlecznych ulega okresowym bezobjawowym podkwaszeniom, czasami trwającymi dłuższy czas. Aby uniknąć podkwaszeń żwacza <5,5 pH podajemy środki buforujące, które stanowią znaczny koszt żywieniowy, podkwaszenia obniżają % tłuszczu w mleku co ma wpływ na jego cenę w skupie, podwyższają koszty leczenia, korekcji racic, obniżają wydajność krów – krowa kulawa to duży spadek ilości oddawanego mleka, zwiększa się brakowanie zwierząt.

Dobrym sposobem na ekonomiczne, tańsze, żywienie zapewniające zaspokojenie potrzeb bytowych, produkcyjnych i utrzymanie dobrej zdrowotności jest szukanie alternatywnych metod i sposobów żywienia. Jednym z takich sposobów jest alkalizacja zbóż zyskująca uznanie także w Polsce

Alkalizacja zbóż jest techniką uszlachetniania, pozwalającą na podniesienie wartości żywieniowych ziarna zbóż, kukurydzy. W procesie alkalizacji uwalnia się amoniak, który pod wpływem enzymu łączy się z dwutlenkiem węgla i w efekcie tworzy dwuwęglan amonu.

Można alkalizować suche, niedosuszone lub wilgotne zboża, a skutkiem tego procesu jest podniesienie poziomu białka w zbożu o ok. 5% i pH do 8,5

Alkalizację można prowadzić na dwa sposoby:

 1. dodawane do wozu paszowego gotowego preparatu alkalizującego / na godzinę przed zadaniem,
 2. użycie zalkalizowanego zboża.

Krowy mleczne żywione dużymi dawkami pasz zbożowych poddanych alkalizacji to:  

 • wyższy % tłuszczu w mleku,
 • lepsze zaopatrzenie energetyczne,
 • lepsza strawność skrobi,
 • wyższy % białka mleka,
 • zdrowy żwacz z pH 5,7-6,7,
 • większa wydajność o około 2- 3 litry,
 • lepsze wyjadanie pasz,
 • duże oszczędności białka – za każdy kilogram zalkalizowanego zboża możemy obniżyć zawartość śruty rzepakowej o 0,2 kg albo o 0,14 kg śruty sojowej,
 • oszczędności weterynaryjne,
 • lepsza płodność,
 • lepszy start w laktacji,
 • niższe komórki somatyczne,
 • mniej kulawizn.

Na rynku są firmy prowadzące alkalizację zbóż w gospodarstwach jak i sprzedające produkty do alkalizacji. Opinie na temat alkalizacji zbóż i dobrego ich oddziaływania na organizm zwierzęcia pochodzące od tych hodowców, którzy stosują tę metodę są bardzo pozytywne.