PFHBiPM
Aktualności

Aktywnie korzystasz z SOL – płacisz mniej za ocenę!

| Ocena wartości użytkowej

Na czym polega aktywne użytkowanie SOLa?

Aktywny użytkownik SOL to taki, który rejestruje w programie min. 90% zdarzeń wymaganych na WZ, czyli wycielenia, zasuszenia, przybycia i ubycia. Do naliczeń nie są brane pokrycia naturalne.

Jaki rabat jest udzielany za aktywne korzystanie z programu?

Jest to 0,2 zł od sztuki ocenowej na miesiąc. Jeżeli danego miesiąca użytkownik zarejestrował min. 90% zdarzeń, to odpłatność za ocenę wartości użytkowej zostanie pomniejszona o 0,2 zł x liczba sztuk ocenowych.

Kiedy użytkownik SOL może otrzymać rabat?

Kiedy zarejestrował min. 90% zdarzeń przed dniem próby. Należy pamiętać, że rabat nie zostanie naliczony, jeżeli zdarzenia zostały zarejestrowane w programie w dniu próby.

W kolejnym miesiącu nie było żadnych zdarzeń, a w poprzednim został naliczony rabat. Czy obniżka przechodzi na kolejny miesiąc?

Tak, w miesiącu, w którym nie było żadnych zdarzeń w oborze, naliczy się rabat, o ile był przyznany w miesiącu poprzedzającym.

 

Więcej informacji uzyskasz u SOL Asystentów: 22 290 00 92