PFHBiPM
Aktualności

Aktualne zakresy indeksów i dostępne buhaje

CGen | | Hodowla

Wyniki indeksów selekcyjnych zwierząt publikowane w każdej ocenie wartości hodowlanej odnosimy do wyników osiągniętych przez populację w tym samym czasie. Zakresy indeksów przedstawiamy na wykresach, w których każdy z kolorów odpowiada grupie 20% zwierząt. Przy czym kolorem ciemnozielonym oznaczamy 20% zwierząt o najlepszych wynikach, a czerwonym – o najsłabszych. Każdy z wykresów posiada grafikę odpowiadającą typowi zwierzęcia, którego dotyczy wraz z jego odmianą oraz informacją o indeksie selekcyjnym. 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi zakresami indeksów, aktualnymi dla sezonu kwietniowego oceny wartości hodowlanej.

W ostatnim czasie przygotowaliśmy również listy najlepszych buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Powstały one na bazie wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej i informacji o dostępności nasienia zgłaszanej przez dostawców.