PFHBiPM
Aktualności

ABC zasad wpisu samic do ksiąg

Majka Kopańska | | Hodowla

Realizacja celu hodowlanego poprzez prace hodowlane zarówno na poziomie stada jak i kraju opiera się o populację w księgach hodowlanych, a szczególnie w sekcji głównej księgi. Dlatego niezwykle ważne jest utrzymywanie zwierząt w czystości rasy. W księdze hodowlanej rejestruje się zwierzęta hodowlane, informacje o ich pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, a także informacje o ich hodowcach i właścicielach. Dzięki księgom hodowlanym tworzona jest historia, swoista kronika zwierząt hodowlanych. PFHBiPM prowadzi księgi hodowlane w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym dla ras:

 • polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (kod HO) i czerwono-białej (kod RW),  
 • polskiej czerwonej (kod RP)
 • simentalskiej (kod SM),
 • jersey (kod JE),
 • montbeliarde (kod MO),
 • brown swiss (kod BS),
 • polskiej czarno-białej (kod ZB),
 • polskiej czerwono-białej (kod ZB),
 • szwedzkiej czerwonej (kod SR).

Dla samic bydła wymienionych ras prowadzona jest:

 • sekcja główna księgi (G),
 • sekcja dodatkowa księgi (W),

a w sekcji głównej można wyodrębnić klasy:

 • Elita (E) – prowadzoną dla krów, które uzyskały indeks wartości hodowlanej na poziomie ustalonym przez PFHBiPM. Klasa Elita obejmuje rasy HO, RW, SM, RP.
 • klasę niezgodną fenotypowo (Gnf) prowadzoną dla samic spełniających jedynie wymagania rodowodowe.
Podstawowe zasady wpisu do ksiąg

Do sekcji głównej księgi (G) wpisywane są cieliczki, które:

1. urodziły się w stadach objętych oceną wartości użytkowej lub w stacji ET lub przywiezione z państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego w celu pozyskania zarodków albo komórek jajowych,
2. zostały zidentyfikowane zgodnie z przepisami UE i ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
3. posiadają dwa pokolenia przodków wpisanych do sekcji głównej księgi rasy,
4. posiadają minimalny udział % genów rasy,
5. nie przekraczają maksymalnego % udziału ras limitowanych (poszczególnych lub łącznie).

Do sekcji głównej księgi (G) wpisuje się krowy, które:

 1. są poddane ocenie wartości użytkowej oraz spełniają warunki pkt. 2-5 podane przy cieliczkach.

Do klasy Elita (E) sekcji głównej księgi wpisuje się krowy, które:

 1. zostały wpisane do sekcji głównej księgi (G),
 2. uzyskały po raz pierwszy indeks wartości hodowlanej PF na poziomie ustalonym przez PFHBiPM,
 3. uzyskały wynik oceny ogólnej typu i budowy minimum 80 pkt.,
 4. uzyskały wynik oceny za wymię minimum 80 pkt.,
 5. uzyskały wynik oceny za umięśnienie minimum 80 pkt. w rasie SM.

Do klasy niezgodnej fenotypowo sekcji głównej księgi (Gnf) wpisywane są sztuki spełniające podstawowe warunki wpisu do sekcji głównej księgi, ale odbiegające fenotypowo od wzorca rasy.

Do sekcji dodatkowej księgi (W) wpisywane są cieliczki, które:

 1. urodziły się w stadach objętych oceną wartości użytkowej lub w stacjach ET,
 2. zostały zidentyfikowane zgodnie z przepisami UE i ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 3. odpowiadają fenotypowo rasie ( w przypadku zwierząt posiadających udokumentowane pochodzenie jedynie po matce),
 4. przy znanym pochodzeniu posiadają minimalny % udział genów rasy,
 5. maksymalny % udział genów ras limitowanych nie jest przekroczony.

Krowy wpisywane do sekcji dodatkowej (W) księgi to te, które;

 1. są poddane ocenie wartości użytkowej oraz spełniają warunki pkt. 2–5 podane przy cieliczkach, ze zgodnością fenotypową dla sztuk bez pochodzenia.

 

Szczegółowo warunki wpisu do ksiąg są omówione w programach hodowlanych dla poszczególnych ras.