PFHBiPM
Aktualności

100 dni działalności MRiRW

| Informacje

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja, podsumowująca działalność resortu w pierwszych 100 dniach jego działalności. Spotkanie rozpoczął minister Czesław Siekierski, a uczestniczyli w nim sekretarze stanu resortu rolnictwa oraz przedstawiciele innych organów i instytucji, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Spotkanie dotyczyło przedsięwzięć, które udało się zrealizować, działań istotnych z punktu widzenia rolnictwa oraz planów na przyszłość. Wśród tematów podjętych podczas konferencji znalazły się:

  • Przeznaczenie kwoty 1 mld złotych na pomoc klęskową,
  • Przeznaczenie 12,6 mld na dopłaty do ubezpieczeń,
  • Przeznaczenie 1,6 mld złotych na dopłaty do paliw (zaznaczono, że w ramach programu Ministerstw zamierza osiągnąć pułap dopłat w kwocie 2 złotych do każdego litra oleju napędowego),
  • Planowane w 2024 r. wypłaty dla rolników w kwocie 26 mld złotych (wnioski złożyło 430 tys. osób);
  • Otrzymanie kwoty rzędu 3,9 mld dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
  • Zakończenie przyjmowania 1 tury wniosków na program „Energia dla wsi”, na łączną kwotę 1,9 mld złotych,
  • Powołanie przez MRiRW pełnomocnika Ministerstwa Rolnictwa ds. dobrostanu zwierząt – jego zadaniem będzie identyfikacja i rozwiązywanie problemów, związanych z dobrostanem,
  • Przeznaczenie 2,2% PKB na realizację przez Polskę Zielonego Ładu (średnia unijna wynosi 1,6%),
  • Wydłużenie programu dopłat do silosów do połowy 2025 roku,
  • Dopłaty do sprzedaży zboża (rolnicy, którzy od 11 marca do końca maja sprzedadzą zboże, otrzymają dopłatę w wysokości 300 złotych za każdą sprzedaną tonę. Zboże sprzedane w okresie od stycznia do 11 marca zostanie dopłacone w kwocie 200 złotych za tonę).