PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

Gwarancja spłaty kredytu – Fundusz Gwarancji Rolnych

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 30 lipca 2019 r. powstał Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Fundusz powstał na podstawie…

Czytaj więcej

PROW – nabory wniosków do końca 2019 r.

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka
  • Inwestycje chroniące przed skutkami klęsk żywiołowych
    Do 22 listopada trwa nabór wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu…
Czytaj więcej

Wniosek na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy program pomocy z PROW 2014–2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r.…

Czytaj więcej

GDT na plusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 5 listopada bieżącego roku notowania na Global Dairy Trade zakończyły się wzrostem ogólnego indeksu cenowego o 3,7%. Był to czwarty z rzędu…

Czytaj więcej

Rynek mleka – październik 2019

Dorota Śmigielska | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z październikowym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Tworzenie grup i organizacji producentów – wnioski

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Od 28 października do 13 grudnia bieżącego roku oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji…

Czytaj więcej

Zaliczki dopłat za 2019 rok

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 16 października bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich…

Czytaj więcej

GDT utrzymuje się na plusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 15 października bieżącego roku notowania na Global Dairy Trade zakończyły się wzrostem ogólnego indeksu cenowego o 0,5%. Był to trzeci z rzędu…

Czytaj więcej

Wskaźnik żywności FAO

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Przy wyliczaniu wskaźnika cen żywności FAO brane są pod uwagę indeksy cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: mięsa,…

Czytaj więcej

Pomoc suszowa – można składać wnioski

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu,…

Czytaj więcej