e-Wystawa
Zasady
e-WYSTAWA – obowiązujące zasady:
 1. Prezentowana będzie tylko jedna kategoria zwierząt – krowy pierwiastki rasy PHF (odmiany HO i RW) – planowany udział 16 krów.
 2. Jeden hodowca może zaprezentować tylko jedna krowę.
 3. PFHBiPM zaproponowała w pierwszej kolejności udział w wystawie hodowcom, którzy uczestniczyli w dotychczasowych Ogólnopolskich Wystawach Bydła Hodowlanego.
 4. Zwierzęta będą przygotowywane  identyczne jak do klasycznej wystawy (zgodnie z zasadami Wystawowego Regulaminu Etycznego).
 5. W ustalonym wspólnie z wystawcą terminie przedstawiciel Organizatora Wystawy dojeżdża do hodowcy i dokonuje odpowiednich nagrań wideo prezentowanej krowy ( krowa jest wcześniej przygotowana przez fittera i wytrenowana w chodzeniu ).
 6. Po montażu materiału wideo, nagrania poszczególnych krów na 10–14 dni przed finałem zostaną umieszczone w Internecie (serwis internetowy YouTube) – szczegółowe informacje o dostępności do materiału wideo będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 7. Sędzia wystawy powołany przez Organizatora dokona oceny krów.
 8. Sposób dokonywania oceny:
  • ocenę poszczególnych zwierząt przeprowadza się na ekranie monitora wykorzystując zarejestrowany wcześniej materiał wideo,
  • ocena dwuetapowa polegająca na nominowaniu grupy zwierząt do półfinału i finału,
  • krowa sklasyfikowana na pierwszym miejscu otrzymuje tytuł czempiona wystawy,
  • krowa sklasyfikowana na drugim miejscu otrzymuje tytuł wiceczempiona wystawy,
  • krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO i RW będą oceniane wspólnie.
 9. Finał konkursu zaplanowany jest na listopad br. Sędzia dokona wyboru czempiona i wiceczempiona wystawy oraz uzasadni swój wybór na nagraniu umieszczonym w Internecie.

Finał e-Wystawy odbędzie się 29 listopada 2020 r. o godzinie 14:00. 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mleka