Ocena mleczna
Pogłowie krów ocenianych

Ogółem liczba krów ocenianych (stan na 31 grudnia 2018):
816 345 krów
19 892 obór

Liczba stad: 235

Liczba krów: 13 108

Liczba stad: 952

Liczba krów: 34 371

Liczba stad: 1487

Liczba krów: 67 332

Liczba stad: 3942

Liczba krów: 164 682

Liczba stad: 75

Liczba krów: 6577

Liczba stad: 3338

Liczba krów: 153 907

Liczba stad: 1571

Liczba krów: 63 936

Liczba stad: 3 905

Liczba krów: 148 595

Liczba stad: 970

Liczba krów: 34 001

Liczba stad 195

Liczba krów: 16 809

Liczba stad: 247

Liczba krów: 6334

Liczba stad: 1397

Liczba krów: 47 010

Liczba stad: 273

Liczba krów: 22 282

Liczba stad: 314

Liczba krów: 17 267

Liczba stad: 685

Liczba krów: 12 477

Liczba stad: 314

Liczba krów: 7 500