Laboratoria mleka
Czym się zajmujemy?

W ramach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka funkcjonują 4 laboratoria o określonym podziale terytorialnym:

 • REGION OCENY PARZNIEW
  •  1. Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym – teren działania woj. podlaskie.
  •  2. Laboratorium w Parzniewie – teren działania woj. lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie.
 • REGION OCENY POZNAŃ
  • 3. Laboratorium w Kobiernie – teren działania woj. lubuskie i wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie.
 • REGION OCENY BYDGOSZCZ
  • 4. Laboratorium w Bydgoszczy z/s w Minikowie  – teren działania woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Laboratoria PFHBiPM wykonują badania składu mleka na potrzeby oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w zakresie oznaczania procentowej zawartości tłuszczu, białka, kazeiny, laktozy, suchej masy, poziomu mocznika oraz liczby komórek somatycznych w ilości  630 000 analiz miesięcznie.

Badania w Laboratoriach wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi normami badawczymi PN-ISO 9622:2015-09 i PN-EN ISO 13366-2:2007.

Posiadany przez laboratorium system jakości badań w swojej organizacji, procedurach i instrukcjach badawczych uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 gwarantującej profesjonalizm w zakresie:

 • wiarygodności pomiarów,
 • bezstronności,
 • niezależności,
 • dokładności urządzeń pomiarowo-badawczych,
 • przestrzegania zasad spójności pomiarowej,
 • wysokich kwalifikacji personelu.

Wszystkie analizy zachowują spójność z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi dzięki:

 • stosowaniu materiałów odniesienia zakupionych w Laboratorium Referencyjnym KCHZ w Parzniewie oraz Laboratorio Standard Latte – Associazione Italiana Allevatori [Włochy],
 • udziałowi w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Laboratoria Referencyjne znajdujące się na Liście Laboratoriów Referencyjnych  ICAR

Mocne strony Laboratoriów:

 • kompetentny i doświadczony personel,
 • nowoczesny, wysokowydajny sprzęt analityczny,
 • wysoka, potwierdzana niezależnie jakość usług,
 • krótki czas uzyskiwania wyników badań.