PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

KE: nowe wytyczne o swobodnym przemieszczaniu się pracowników

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 30 marca Komisja wydała nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni…

Czytaj więcej

Komisja chce wspierać sektor rolno-spożywczy w UE w czasie epidemii

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Po wybuchu koronawirusa sektor rolno-spożywczy Unii Europejskiej wykazuje się względną odpornością i nadal zapewnia Europejczykom bezpieczną żywność…

Czytaj więcej

Zielone korytarze dla zapewnienia stałego przepływu towarów w Unii Europejskiej

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 23 marca Komisja przedstawiła nowe praktyczne rozwiązania mające na celu wdrażanie wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby…

Czytaj więcej

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 11 marca Komisja Europejska opublikowała plan nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Doceniono w nim potencjał…

Czytaj więcej

Posiedzenie Copa – Cogeca

| Rynek mleka

13 marca 2020 r

Czytaj więcej

Dobrostan zwierząt od 15 marca 2020 r.

Dorota Śmiegielska | | Rynek mleka

Od 15 marca 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014–2020. „Dobrostan zwierząt” to działanie…

Czytaj więcej

GDT po raz trzeci na minusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Piąta w tym roku aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 3 marca zakończyła się na minusie. Były to trzecie z kolei notowania, na…

Czytaj więcej

Rynek mleka – luty 2020

Dorota Śmigielska | | Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Copa-Cogeca – zaproponowany budżet jest nie do przyjęcia

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości i przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony w zeszły piątek…

Czytaj więcej

Kolejny spadek na GDT

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Czwarta aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 18 lutego 2020 roku zakończyła się na minusie. Był to drugi spadek odnotowany od…

Czytaj więcej