PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

Pogłowie bydła i krów w Polsce

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2019 roku pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tys. sztuk i było o 1,5% (95,3 tys. szt.)…

Czytaj więcej

Wytyczne EDA dla interpretacji Dyrektywy (UE) 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2109 dot. redukcji wpływu pewnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Dokument zawiera wytyczne sektorowe, które proponują interpretację EDA dotyczących wymagań Dyrektywy Stosowania Tworzyw Sztucznych do Jednorazowego…

Czytaj więcej

Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wsparcie ze strony państw członkowskich na rzecz większej przejrzystości cen. W ślad za wymianą poglądów z państwami…

Czytaj więcej

GDT odnotowało niewielki spadek

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 3 września bieżącego roku odbyła się kolejna aukcja na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, podczas której po raz ponowny odnotowano…

Czytaj więcej

Dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach dzięki programowi UE

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowiony zostanie unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka wśród uczniów w państwach UE…

Czytaj więcej

Rynek mleka – sierpień 2019

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Płatności bezpośrednie po 2020 roku

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Po 2020 roku w obu filarach realizowany będzie cel klimatyczny. Wiąże się to z wprowadzeniem wymogów rolno-środowiskowych w przypadku płatności z I…

Czytaj więcej

GDT znowu na minusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Słowa kluczowe: GDT, notowania giełdowe, produkty mleczarskie, Nowa Zelandia

W dniu 20 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna aukcja na…

Czytaj więcej

Nowa Zelandia na plusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W czerwcu rozpoczął się nowy sezon na rynku mleka w Nowej Zelandii, który będzie trwał do maja przyszłego roku.

Czytaj więcej

Dotacje do wapnowania

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Od 1 sierpnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wapna nawozowego. Wnioski należy składać w Wojewódzkich Stacjach Rolniczo-Chemicznych.

Czytaj więcej