Przetargi i ogłoszenia
Przetargi
PFHBiPM

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 110 mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

A.272-08/20 – informacja

Biuro Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr. A.272-08/20 z dn. 03.03.2020 na dostawę mlekometrów jednocylindrowych:

110 mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg;

wybrana została oferta firmy:
Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02- 230 Warszawa

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe dla wystawców bydla w związku z organizowaną w dniach 20-21 czerwca 2020 r. XI Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Minikowie, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni na potrzeby organizacji targowego stoiska informacyjnego oraz cateringowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędę się w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem zapytania są usługi cateringowe w trakcie trwania XX Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania okresla załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa organizacja stoiska targowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Hali EXPO w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do wydruku oraz druku materiałów w związku z przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 14-16 lutego 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 14-16 lutego 2020 r. w Łodzi przedsięwzięciu pn. „XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA ”, w miesięczniku branżowym:

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 14–16 lutego 2020 r. przedsięwzięciem XX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA.

Fundusze promocji