Ocena mleczna
Metody oceny

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi ocenę wartości użytkowej bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych przy użyciu METODY A w ramach, której wyróżniamy trzy warianty związane z częstotliwością wykonywania próbnego doju. W metodzie A wszystkie próbne doje, w tym również próby mleka pobierane przy zastosowaniu automatycznych urządzeń udojowych, wykonywane są lub podlegają nadzorowi upoważnionego przedstawiciela PFHBiPM, który dokonuje również identyfikacji zwierząt oraz prowadzi stosowne zapisy w dokumentacji hodowlanej.

O wyborze rodzaju metody oceny decyduje hodowca

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem >>

Metody oceny

minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka i pobranie łącznej próby mleka do analizy, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin

minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka pochodzącego z jednego doju, przemiennie rannego lub wieczornego i pobranie próby mleka do analizy (warunek prowadzenie 2 dojów w stadzie w okresie 24 godzin) Szacowanie dobowej wydajności mleka i jego składników liczone metodą Delorenzo i Wiggansa (ICAR)

minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 6 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka i pobranie łącznej próby mleka do analizy, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin

  • minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami
  • wygenerowanie z systemu komputerowego robota udojowego informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 48 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie
  • minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 8 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami
  • wygenerowanie z systemu komputerowego robota udojowego informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 48 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie

Metoda przeznaczona dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka, gdzie doje odbywają się dwukrotnie w ciągu doby.

  • minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami wygenerowanie z systemu komputerowego hali informacji na temat
  • ilości udojonego mleka z minimum 24 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie, przemiennie rannego lub wieczornego

Metoda przeznaczona dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka, gdzie doje odbywają się dwukrotnie w ciągu doby.

  • minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 8 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami
  • wygenerowanie z systemu komputerowego hali informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 24 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie, przemiennie rannego lub wieczornego