PFHBiPM
Aktualności

Pogłowie bydła i krów w Polsce

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2019 roku pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tys. sztuk i było o 1,5% (95,3 tys. szt.) wyższe niż w czerwcu 2018 roku. w Porównaniu z…

Czytaj więcej

Wytyczne EDA dla interpretacji Dyrektywy (UE) 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2109 dot. redukcji wpływu pewnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Dokument zawiera wytyczne sektorowe, które proponują interpretację EDA dotyczących wymagań Dyrektywy Stosowania Tworzyw Sztucznych do Jednorazowego Użycia, która może być stosowana wobec produktów…

Czytaj więcej

Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wsparcie ze strony państw członkowskich na rzecz większej przejrzystości cen. W ślad za wymianą poglądów z państwami członkowskimi Komisja przyjmie obecnie środki…

Czytaj więcej

GDT odnotowało niewielki spadek

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 3 września bieżącego roku odbyła się kolejna aukcja na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, podczas której po raz ponowny odnotowano spadek cen produktów mleczarskich. Trend spadkowy…

Czytaj więcej

Dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach dzięki programowi UE

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowiony zostanie unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka wśród uczniów w państwach UE uczestniczących w nim w roku szkolnym 2019–2020. Unijny…

Czytaj więcej

Rynek mleka – sierpień 2019

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej