PFHBiPM
Aktualności

Pogłowie bydła i krów w Polsce

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2019 roku pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tys. sztuk i było o 1,5% (95,3 tys. szt.) wyższe niż w czerwcu 2018 roku. w Porównaniu z…

Czytaj więcej

Promocja hodowli i produkcji mleka

Aleksander Nozdryn Płotnicki | | Informacje

6 września na Fermie Langowo należącej do Kombinatu Rolnego Kietrz spotkali się hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka. Byli tam także ze swoim stoiskiem pracownicy Regionu Oceny Poznań PFHBiPM.

Czytaj więcej

Wytyczne EDA dla interpretacji Dyrektywy (UE) 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2109 dot. redukcji wpływu pewnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Dokument zawiera wytyczne sektorowe, które proponują interpretację EDA dotyczących wymagań Dyrektywy Stosowania Tworzyw Sztucznych do Jednorazowego Użycia, która może być stosowana wobec produktów…

Czytaj więcej

Wybór buhaja do krycia samic ma znaczenie

Krzysztof Bączkiewicz | | CGen

Przyszłe jałówki otrzymają połowę genów od ojca, więc jego wybór jest istotny. Hodowco, czy wiesz, że 100 najlepszych buhajów, których nasienie jest w Polsce dostępne, ma średni indeks PF wynoszący…

Czytaj więcej

Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wsparcie ze strony państw członkowskich na rzecz większej przejrzystości cen. W ślad za wymianą poglądów z państwami członkowskimi Komisja przyjmie obecnie środki…

Czytaj więcej

Krowa nie bodzie – czyli kilka słów o bezpiecznej hodowli | cz. 15

Paweł Szumara | | BHP

„Chrońmy dzieci” cz. 3

Czytaj więcej