PFHBiPM
Aktualności

200 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami.

Czytaj więcej

Bo liczy się zysk

Mateusz Uciński | | HiChB

Już od grudnia polscy hodowcy będą mogli korzystać z Indeksu Ekonomicznego (IE). Jest to sposób wyrażenia łącznej wartości hodowlanej dla wielu cech, przeliczonej w postaci jednej wartości w…

Czytaj więcej

GR-H Dorota i Bogusław Ciupińscy

Marcin Wąż | | Ocena wartości użytkowej

Relacja video

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w RO Parzniew

Katarzyna Wójtowicz | | Laboratoria

14 listopada 2019 r. w siedzibie Regionu Oceny Parzniew zorganizowano dla hodowców bydła z terenu województwa mazowieckiego „Dzień Otwarty”. Celem wydarzenia była popularyzacja oceny wartości…

Czytaj więcej

Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego

Regina Stefańska | | Pomorski ZHBM

Temat wywołany jako przewodni dominował w trzecich pomorskich warsztatach terenowych.

Czytaj więcej

Warsztaty terenowe z NOWAK-iem

Paweł Reszel | | Ocena wartości użytkowej

Region Oceny Poznań PFHBiPM, kontynuuje cykl warsztatów u swoich klientów, czyli hodowców bydła mlecznego. Tym razem przeprowadzono trzy warsztaty dzień po dniu wspólnie z firmą NOWAK Systemy Obróbki…

Czytaj więcej