PFHBiPM
Aktualności

Dobór do kojarzeń – najlepszy z programem DoKo PFHBiPM

Dział Hodowli PFHBiPM | | Hodowla

Praca hodowlana w stadzie to szereg czynności wynikających z wcześniej przyjętej strategii związanej z celem hodowlanym. Wyników naszych działań nie zaobserwujemy w krótkim czasie, ale możemy je zoptymalizować przy pomocy dostępnych narzędzi, a także doradztwa hodowlanego, które oferuje PFHBiPM.

Największy postęp hodowlany przenoszony jest poprzez buhaje. Z tego też względu dobór ojców przyszłego pokolenia samic jest istotnym etapem pracy hodowlanej. Aktualne wartości hodowlane buhajów ocenionych konwencjonalnie i genomowo możecie Państwo sprawdzić na cgen.pl/indeksy/ocena/buhaj/ranking.

Wartości hodowlane krów hodowcy poddający swoje stado ocenie wartości użytkowej otrzymują w postaci raportu wynikowego RW-7, który jest generowany na zamówienie właściciela samic, 3 razy do roku (kwiecień, sierpień, grudzień), zgodnie z harmonogramem ocen wartości hodowlanej. Hodowcy, którzy genotypują zwierzęta w swoim stadzie, znają genomowe wartości hodowlane jałówek, o dużo wyższej dokładności niż te obliczane na podstawie rodowodu. Posiadając takie informacje, można wspólnie z doradcą hodowlanym PFHBiPM przeanalizować aktualną sytuację hodowlaną w stadzie i zastanowić się nad kolejnymi działaniami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie wykorzystywanym przez naszych doradców jest „Bilans genetyczny”, z którym można łatwo ocenić dotychczasową pracę hodowlaną, poziom genetyczny stada i buhajów w nim użytkowanych, co znacznie ułatwia podejmowanie decyzji o wyborze par rodzicielskich do kojarzeń. I tutaj ogromnym wsparciem jest komputerowy program do kojarzeń „DoKo”, który na podstawie zaimportowanych informacji z bazy danych Symlek pozwala na precyzyjny dobór buhajów.

Korzystając z doradztwa pracownika PFHBiPM, niezależnie od właściciela nasienia, możemy wybrać buhaje z czołówki aktualnych rankingów i najbardziej pasujące do samic. Natomiast ich dostępność w kraju, czyli gdzie możemy nasienie konkretnego buhaja zakupić mamy możliwość sprawdzić na stronie Centrum Genetycznego PFHBiPM cgen.pl/indeksy/ocena/buhaj/ranking, poprzez wyszukanie interesującego nas buhaja. Program DoKo umożliwia nam nie tylko optymalny dobór par do kojarzeń w oparciu o wartości hodowlane poszczególnych cech, ale również kontrolę inbredu przyszłego potomka poprzez unikanie spokrewnienia miedzy jego rodzicami. Wzrost inbredu powoduje negatywne skutki, dotyczące zarówno cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych (spadek wydajności mleka i jego składników, pogorszenie płodności, obniżenie odporności na choroby, a także ujawnienie się wad genetycznych).

Wykorzystanie w DoKo rodowodowych wartości hodowlanych dla jałówek i pierwiastek, nie posiadających jeszcze wyników własnej oficjalnej oceny jest dodatkowym atutem, nie tylko do celów doboru, ale także preselekcji samic do genotypowania.

Nasz doradca, który jest specjalistą w dziedzinie oceny typu i budowy, pod potrzeby kojarzenia może dokonać oceny cech pokrojowych. Po wgraniu do programu pozwolą one na lepsze dopasowanie rozpłodnika pod względem poprawy tych cech.

Zalety współpracy z naszymi pracownikami w zakresie doboru do kojarzeń zna już szerokie grono hodowców. Jeśli jeszcze nie skorzystałeś z naszego programu spróbuj ze wsparciem doradcy hodowlanego – dobór z DoKo będzie łatwiejszy, a efekt opłacalny.

 

Zadzwoń do nas! Jesteśmy dostępni w każdym województwie!

Kontakt znajdziesz tutaj: pfhb.pl/doradztwo/doradztwo-hodowlane