Doradztwo
Doradztwo hodowlane

Współczesny hodowca bydła mlecznego w swej pracy hodowlanej staje przed wieloma pytaniami dotyczącymi stada, wartości hodowlanych zwierząt, ich pokroju, wyboru buhaja do krycia samic, indeksu selekcyjnego PF:

  • Na podstawie jakich danych dokonywać selekcji w stadzie? Jak ustalić cel hodowlany dla stada? Czy wystarczy brać pod uwagę tylko użytkowość mleczną, czy ważniejsze są wartości hodowlane?
  • Czym różni się wartość hodowlana zwierząt wyliczona na podstawie rodowodów od konwencjonalnej lub genomowej oceny wartości genetycznej?
  • Czym kierować się dokonując  zakupu lub sprzedaży materiału hodowlanego i gdzie znaleźć potrzebne informacje?

Pytania te są zróżnicowane w zależności od celu hodowlanego, sytuacji  środowiskowej i ekonomicznej gospodarstwa.

PFHBiPM dostrzegając problemy polskiego hodowcy systematycznie dostosowuje zakres świadczonych usług do ich zmieniających się potrzeb. Służyć temu mają także zmiany organizacyjne m.in. połączenie stanowisk selekcjonera bydła mlecznego i klasyfikatora w rolę doradcy hodowlanego, którego zadaniem jest pomoc hodowcy w codziennej pracy hodowlanej.

Doradca hodowlany PFHBiPM będąc z wizytą w gospodarstwie ma dostęp do aktualnych informacji zawartych w systemie SYMLEK o jałówkach i krowach w stadzie, takich jak: rasa hodowanych zwierząt, wpis do księgi, wartości hodowlane, bilans genetyczny. Na podstawie tych informacji  wspólnie z hodowcą ustalają cel hodowlany oraz termin i sposób jego realizacji.

Każdy z doradców posiada uprawnienia do prowadzenia oceny typu i budowy zwierząt. Informacje o budowie zwierząt są wykorzystywane przy doborze buhajów do stada za pomocą programu Doko.

Hodowca, któremu zależy na szybszym postępie genetycznym, może skorzystać z usługi genotypowania zwierząt i na podstawie tych wyników z dużą dokładnością prowadzić prace hodowlane w stadzie. Doradca hodowlany poinformuje również jak korzystać z narzędzi oferowanych przez Centrum Genetyczne PFHBiPM.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka chce otoczyć hodowców opieką dając im realne i praktyczne wsparcie w postaci nowoczesnych narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu stojących przed nimi zadań i problemów, wiarygodnych informacji oraz wiedzy i zaangażowania swoich pracowników takich jak doradca hodowlany.  

Praca hodowlana w stadzie jest działaniem długofalowym. Ponieważ zależy od wielu zmieniających się w czasie czynników, dlatego tak ważnym jest, by działania podejmowane w stadzie były racjonalne i trafne, a nie przypadkowe oraz realizowane konsekwentnie. Wtedy przyniosą oczekiwane rezultaty.

Zapraszamy wszystkich hodowców do współpracy. Aby skorzystać z usługi doradztwa hodowlanego wystarczy zadzwonić na jeden z podanych poniżej numerów telefonów.

Naszym celem – Twój sukces hodowlany!

Doradcy hodowlani

Mirosław Anaczkowski

pomorskie, warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 006

Aneta Bartkowiak-Klaba

łódzkie, wielkopolskie

tel. 61 827 69 22

Ireneusz Dybciak

lubelskie, mazowieckie, podlaskie

tel. 696 779 370

Krzysztof Gałązka

łódzkie, świętokrzyskie

tel. 661 808 009

Mieczysław Kopiczko

podlaskie, warmińsko-mazurskie

tel. 661 808 003

Krystian Korytkowski

kujawsko-pomorskie

tel. 661 808 004

Tomasz Kostro

mazowieckie, podlaskie

tel. 696 099 542

Piotr Kowol

małopolskie, podkarpackie

tel. 661 808 011

Sławomir Kuczyński

lubuskie, wielkopolskie

tel. 505 107 243

Leszek Materna

pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

tel. 505 107 242

Sławomir Piejaś

pomorskie, zachodniopomorskie

tel. 661 808 007

Jarosław Pindel

mazowieckie

tel. 661 808 029

Emilian Pogorzelak

dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie

tel. 661 808 010

Paweł Przybylak

lubuskie, wielkopolskie

tel. 661 808 016

Grzegorz Przyjemski

małopolskie, opolskie, śląskie

tel. 505 107 245

Paweł Ruchała

małopolskie, podkarpackie

tel. 691 808 043

Marek Solarek

łódzkie, mazowieckie

tel. 505 107 235

poznajmy się »

Jan Szumski

podlaskie

tel. 661 808 027

Janusz Tercjak

mazowieckie

tel. 661 808 015

Irena Trojanowska

lubelskie

tel. 661 808 012

Jacek Wyrębski

kujawsko-pomorskie, mazowieckie

tel. 661 808 025

Mateusz Zbiciak

lubelskie, podkarpackie

tel. 661 808 019

Eugeniusz Orzechowski

wielkopolskie

tel. 505 107 246

Andrzej Toroński

wielkopolskie

tel. 505 107 240