PFHBiPM
Aktualności

65. posiedzenie Komitetu EHRC cz.3.

Roman Januszewski | | Hodowla

Świadectwa zootechniczne – prace legislacyjne Komisji Europejskiej

Nowe prawodawstwo dotyczące hodowli zwierząt [(UE) 2016/1012] weszło w życie 1 listopada 2018 r. Rozporządzenie jest wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Unia Europejska kierowała się zasadą: „Jeden otwarty rynek UE bez ograniczeń eksport/import – zwierzę z oficjalnym świadectwem UE (świadectwo zootechniczne) powinno być akceptowane w każdym kraju europejskim”.Życie pokazało, że obsługa i wymagania dotyczące świadectw zootechnicznych (SZ) w państwach członkowskich UE są różne. W związku z tym Komisja UE zwróciła się do państw członkowskich z prośbą o informacje zwrotne w tej kwestii. Zapowiedziała ewentualną zmianę wzorów formularzy. Uwagi dotyczyły m.in. stworzenia możliwości dokonywania odniesień do innych świadectw zootechnicznych lub do świadectw weterynaryjnych, zamiast wypełniania części B, centra pozyskiwania lub przechowywania nasienia powinny mieć możliwość zamieszczania odniesień do innych dokumentów, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1012. Grupa robocza Komisji UE pracowała nad tym w maju i czerwcu br. w celu opracowania zaleceń. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną 30 listopada 2019 r. na posiedzeniu Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania oficjalnie ogłoszono miejsce i przybliżoną datę przyszłego europejskiego czempionatu bydła holsztyńskiego. Odbędzie się on w marcu lub kwietniu 2022 r. w Mediolanie.