PFHBiPM
Aktualności

Zielony Ład – o co chodzi | cz. 1

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Europa dąży, aby stać się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Jest to największe wyzwanie oraz szansa naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład – ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Może on stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

Ma na celu poprawę dobrostanu obywateli. Przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego będą korzystne dla ludzi, planety i gospodarki.

Celu UE:

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku
  • Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń
  • Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do świadomego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii
  • Zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sprawiedliwy i włączający sposób

 

Komisja Europejska przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki:

  • Energia – obniżenie emisyjności sektora energii ponieważ ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii
  • Budynki – renowacje budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię i ograniczeniu zużycia energii ponieważ budynki odpowiadają za 40% zużycia energii
  • Przemysł – wspieranie przemysłu w rozwoju innowacyjności i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki. Obecnie tylko 12% materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski pochodzi z recyklingu
  • Mobilność – wprowadzanie czystych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, ponieważ transport generuje 25% emisji.

 

W kolejnej aktualności podamy czego trzeba, aby rolnicy byli gotowi na Zielony Ład.