PFHBiPM
Aktualności

Zarząd Wielkopolskiego Związku obradował w Kobiernie

Paweł Reszel | | Wielkopolski ZHiPB

W dniu 3 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Miejscem spotkania była jak zawsze sala konferencyjna budynku administracyjno – laboratoryjnego PFHBiPM mieszczącym się w Kobiernie gdzie swoją siedzibę ma również Związek Wielkopolskich Hodowców.

W posiedzeniu uczestniczył cały Zarząd WZHiPB wraz z członkami Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na spotkanie przybył także Dyrektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka pan Stanisław Kautz i Dyrektor Mieczysław Klupczyński. W spotkaniu udział wziął również Dyrektor Regionu Oceny Poznań pan Mariusz Chrobot wraz z Kierownikiem zespołu oceny panem Eugeniuszem Sierszulskim.

Posiedzenie otworzył Prezes zarządu pan Przemysła Jagła. Na początku spotkania swoje „5 minut” otrzymała firma zajmująca się tematyką fotowoltaiczną, która kieruje również swoją ofertę dla gospodarstw rolnych.

Po wykładzie i dyskusji przystąpiono do dalszych obrad Zarządu według zaproponowanego porządku obrad. Omówiono działalność i wydarzenia, w których uczestniczył Wielkopolski Związek. Nie zabrakło przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Związku. Ważnym punktem obrad były kwestie dotyczące bieżącej sytuacji i działalności PFHBiPM. organizacji kolejnej edycji wystawy zwierząt w Pudliszkach, którą zaplanowano na dzień 5 lipca 2020 roku. Podjęto również uchwałę o przyjęciu w struktury WZHiPB nowo powstałego Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Kościanie. Dużym zainteresowaniem przybyłych hodowców cieszyła się aktualna sytuacja w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którą przedstawił i omówił Dyrektor Stanisław Kautz. Bieżącą sytuację, nowości w usługach, wachlarz usług, zadania i propozycje Regionu Oceny Poznań PFHBiPM, szczegółowo przedstawił Dyrektor Mariusz Chrobot wraz z kierownikiem zespołu oceny Eugeniuszem Sierszulskim.

Na koniec posiedzenia skupiono się nad bieżącymi  i przyszłymi sprawami Związku. Po zakończeniu obrad uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia laboratorium badania cielności i zapoznania się z metodami i aparaturą do badań PAG. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.