PFHBiPM
Aktualności

Współpraca hodowców z naukowcami się opłaca

Agata Gindera | | CGen

Konferencje stwarzają okazję do zapoznania się z różnorodnymi zagadnieniami. Wymiana doświadczeń jest ciekawsza, gdy biorą w niej udział zarówno ludzie nauki, jak i praktyki. Tak też było podczas konferencji Interbull i ADSA (Amerykańskie Towarzystwo Nauk o Mleku) w czerwcu 2019 r., gdzie wykłady prowadzili również przedstawiciele związków hodowców. Z ciekawymi wątkami dotyczącymi m.in. skali genotypowania w USA czy rejestracji informacji o nowych cechach, można zapoznać się w artykule „Hodowcy oczekują postępu genetycznego”. Zapraszamy do lektury październikowego wydania czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”!