PFHBiPM
Aktualności

Produkty bez GMO

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 26 czerwca bieżącego roku zakończono prace nad projektem ustawy o znakowaniu produktów wyprodukowanych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że ustawa jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, którzy w dużej większości chcą mieć pewność, że produkty spożywcze, które kupują nie zawierają w swoim składzie produktów genetycznie modyfikowanych. Ustawa jest również realizacją jednego z filarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace rozpoczęto już w 2017 roku, projekt ustawy był dwukrotnie skierowany do konsultacji publicznych.

Oznaczenie „wolne od GMO” będzie oznakowaniem dobrowolnym. Ustawa daje możliwość znakowania takich produktów jak:

  • Żywność pochodzenia roślinnego, która ma odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej – kukurydza, rzepak, burak cukrowy, soja;
  • Żywność pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowana lub uzyskana od zwierząt nie skarmianych paszami GMO;
  • Żywność wieloskładnikowa, w której co najmniej 50% składników kwalifikuje się do znakowania „wolne od GMO”;
  • Pasze.

W ustawie szczegółowo określone są wymagania dla każdej z wymienionych wyżej grup produktów. Stosowane będą identyczne znaki graficzne, zawierające oznaczenia słowne: „bez GMO” – dla żywności pochodzenia roślinnego i pasz oraz „wyprodukowane bez stosowania GMO” w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej.

Znaki graficzne będą określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci przez dwa lata będą mieli czas na zmianę szaty graficznej dotychczas stosowanych opakowań.

Zadania kontrolne w przypadku żywności zostały scedowane na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w przypadku pasz na Inspekcję Weterynaryjną.

Przepisy ustawy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.