PFHBiPM
Aktualności

Nowa Zelandia na plusie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W czerwcu rozpoczął się nowy sezon na rynku mleka w Nowej Zelandii, który będzie trwał do maja przyszłego roku.

Jak informuje Dairy Companies Association of New Zeland, skup mleka, w czerwcu, był o 14,1% wyższy niż w tym samym miesiącu 2018 roku, ale o 0,1% mniejszy niż w maju bieżącego roku. Wzrost skupu w ujęciu rocznym odnotowany był pomimo wysokiej bazy surowca sprzed roku, ponieważ czerwiec 2018 roku zakończył się wzrostem skupu o ponad 11%.

Koniec sezonu 2018/2019 (maj 2019) zakończył się spadkiem produkcji, którego główną przyczyną była susza panująca na terenie Nowej Zelandii. Wzrost skupu mleka w czerwcu był pierwszym wzrostem odnotowanym od czterech miesięcy.

W Nowej Zelandii mleczarstwo ma charakter ekstensywny, z tego powodu jest bardzo uzależnione od warunków agrometeorologicznych i odznacza się dużą zmiennością. Dobry początek sezonu wcale nie musi oznaczać pozytywnych perspektyw w kolejnych miesiącach. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy może być początek sezonu 2017/2018, kiedy to skup wzrósł o 21% w czerwcu w relacji rocznej, a sezon zakończył się większym skupem zaledwie o 0,1%.