PFHBiPM
Aktualności

Limity de minimis topnieją

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 2 lipca 2019 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że limit trzyletniego programu pomocy de minimis wynosi:

  • 295 932 125 EUR w rolnictwie
  • 41 330 000 EUR w rybołówstwie

Na dzień 31 maja 2019 roku w rolnictwie wykorzystano 253 026 307,26 EUR, a w rybołówstwie 2 897 510,87 EUR. Z podanych danych wynika, że w miesiącu czerwcu do wykorzystania w puli zostało około 42 mln EUR. W lipcu rolnicy wykorzystali kolejne 4 mln EUR.

Na dzień 2 sierpnia 2019 roku wykorzystanie limitu de minimis wynosiło około 88,08%, tj. 260 670 305,02 EUR. Do końca roku pozostaje do wykorzystania około 35 mln EUR. Bez nadzwyczajnych wydatków, wchodzących w pulę pomocy, co miesiąc rolnicy korzystają z około 3–4 mln EUR, więc do końca roku potrzeba około 15–20 mln EUR. Należy jeszcze uwzględnić wzrost wydatków z pomocy, po uruchomieniu na jesieni zwrotu dopłat do materiału siewnego. Rolnicy, w ramach dopłat do materiału siewnego, z krajowego budżetu powinny otrzymać około 113 mln zł.

Pozostaje pytanie, na jaką pomoc w ramach de minimis, mogą liczyć rolnicy, w związku ze stratami spowodowanymi suszą.