PFHBiPM
Aktualności

Jest projekt rozporządzenia w sprawie dotacji do dobrostanu

Radosław Iwański | | Informacje

Uwaga: Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych z organizacjami i instytucjami.

 

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt ustawy i projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opublikowane i skierowane do Parlamentu.  

Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które jest uruchamiane po raz pierwszy.

CIR poinformował, że na wsparcie będą mogli liczyć ci rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy. Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. Wsparcie finansowe będzie rekompensowało rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt.

CIR podaje, że stawki pomocy wyniosą (na rok):

  • 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
  • 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),
  • 185 zł na krowę mleczną (wypas),
  • 301 zł na lochę,
  • 24 zł na tucznika.

Rząd szacuje, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r. (projekt rozporządzenia można pobrać poniżej tej informacji). 

Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus.