PFHBiPM
Aktualności

Drzwi otwarte… po raz kolejny…

WZHiPB | | Wielkopolski ZHiPB

Mimo rozpoczętych prac żniwnych, na zorganizowany przez Region Oceny Poznań ,,Dzień otwartych drzwi zespołu oceny i laboratorium” do Kobierna przyjechało tym razem 15 hodowców bydła z rejonu Wielkopolski, województwa Lubuskiego, i Opolszczyzny. To już czwarta edycja podjętego cyklu spotkań z hodowcami w obiekcie administracyjno-laboratoryjnym PFHBiPM w Kobiernie k. Krotoszyna. Po raz kolejny na spotkania zaproszeni zostali hodowcy, którzy nie oceniają swoich stad bydła mlecznego.

Po przywitaniu gości, w prezentowanej części teoretycznej, hodowcy zapoznali się z korzyściami jakie płyną z prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła oraz współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Osobiście mogli zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do zarządzania stadem, metodami oceny, raportami wynikowymi i ich przydatności w żywieniu bydła oraz prowadzeniu nowoczesnej hodowli i ekonomicznej produkcji mleka.

Hodowcy zapoznali się także z pozostałymi usługami z szerokiego wachlarza usług prowadzonych przez naszą firmę, m.in. doradztwo ogólne i żywieniowe, DoKo, SOL, genotypowanie, badanie pasz. Należy przyznać, iż z dużym zainteresowaniem przyjęli nowość w naszej ofercie jaką jest badanie cielności z próbki mleka (PAG).

Hodowcy mieli również okazję poznać pracę laboratorium oraz wyposażenia jakim ono dysponuje. Kierownik laboratorium Pan Roman Kręciołek udzielił obszernych informacji o całym cyklu analiz mleka, badania pasz i cielności z mleka krów. Dużym zainteresowaniem i zaskoczeniem dla większości zaproszonych gości był wysoki poziom wyposażenia laboratorium w najnowocześniejszy sprzęt analityczny. Podczas spotkania hodowcy mieli okazję zbadania dostarczonych przez siebie próbek mleka, pasz a także mleka pod kątem cielności krów ( PAG). Po zakończeniu spotkania otrzymali wyniki dostarczonych materiałów do badań. Na pytania wynikające z części teoretycznej, oraz otrzymanych wyników analiz odpowiadali pracownicy zespołu oceny w Regionie Oceny Poznań, Panowie Ryszard Szulc i Piotr Funka.