Związki Hodowców
Regionalny Związek Producentów Mleka i Hodowców Bydła na Podlasiu

Prezes: Jan Zawadzki

Dyrektor Biura: Mieczysław Kopiczko
e-mail: m.kopiczko@pfhb.pl 
tel. 661 808 003

Ciemnoszyje 47,
19-200 Grajewo

Aktualności związkowe:

RYNEK MLEKA – maj 2024 r.

| Rynek mleka

Trendy na europejskim rynku mleka

W marcu br. przeciętna cena mleka w Polsce była już po raz piąty wyższa od średniej stawki unijnej. Przeczytaj na jakie stawki mogli liczyć producenci mleka w UE. 

Jak wynika z danych KE (opublikowanych 3 maja 2024 r.), średnia cena mleka w marcu 2024 r., osiągnęła poziom 46,39 euro/100 kg, co oznacza wzrost o 0,16% w porównaniu do lutego 2024 r. Nadal jednak cena pozostaje niższa o 7,7% w porównaniu z marcem 2023 r. Zgodnie z szacunkowymi prognozami KE w kwietniu 2024 r. nastąpi delikatna korekta, jednak ostatecznie cena nie spadnie poniżej 46 euro/100 kg.   

Gdzie wzrosło, gdzie spadło?

W marcu 2024 r. ceny mleka w relacji miesięcznej wzrosły w jedenastu państwach członkowskich. Największe miały miejsce w następujących krajach (w nawiasie zmiana w relacji rocznej): 

–  Belgii o 6,3% do 46,61 euro/100 kg (wzrost o 2,1%);

– Danii o 2,0% do 46,13 euro/100 kg (spadek o 13,5%);

– Niderlandy o 1,1% do 46,50 euro/100 kg (spadek o 7,9%);

– Austrii o 1,0% do 48,93 euro/100 kg (spadek o 12,0%).

W analizowanym miesiącu ceny mleka spadły w czternastu krajach. Największe spadki odnotowano w poniższych krajach (w nawiasie zmiana w relacji rocznej): 

– Irlandii o 3,5% do 43,12 euro/100 kg (spadek o 5,9%);

– Słowacji o 2,9% do 42,82 euro/100 kg (spadek o 11,7%);

– Bułgarii o 1,2% do 44,14 euro/100 kg (spadek o 7,2%);

- Hiszpanii o 0,8% do 49,61 euro/100 kg (spadek o 14,1%)

Na Malcie cena marcowa utrzymała się na takim samym poziomie jak w lutym 2024 r. i wyniosła 55,75 euro/100 kg.

Stawki w Polsce

W Polsce średnia cena w marcu r. ukształtowała się na poziomie 47,83 euro/100 kg i była o 0,4% wyższa niż w lutym 2024 r. oraz o 0,4% wyższa niż w marcu 2023 r. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była już po raz piaty wyższa od ceny unijnej o 3,10%. W marcu 2024 r. nasz kraj znalazł się na ósmym miejscu w UE, pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom m.in. w: Grecji (52,47 euro), Hiszpanii (49,61 euro), w Chorwacji (48,16 euro), we Włoszech (48,68 euro), na Malcie (55,75 euro), Austrii (48,93 euro).  

Przeciętne ceny skupu mleka w Polsce wg GUS – patrz wykres. Szerszą analizę rynku mleka można znaleźć na łamach czasopisma Hodowla i Chów Bydła.