Związki Hodowców
Regionalny Związek Producentów Mleka i Hodowców Bydła na Podlasiu

Prezes: Jan Zawadzki

Dyrektor Biura: Mieczysław Kopiczko
e-mail: m.kopiczko@pfhb.pl 
tel. 661 808 003

Ciemnoszyje 47,
19-200 Grajewo

Aktualności związkowe:

Czy trzeba mieć oddzielne zbiorniki na mleko, jeśli krowy w gospodarstwie mają dwóch lub więcej właścicieli?

| Rynek mleka

Docierają do nas informacje, że niektórzy producenci mleka mają problem z uzyskaniem zaświadczenia o  spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt,  jeśli krowy utrzymywane w jednym gospodarstwie należą do kilku właścicieli – na przykład do rodziców i dzieci. Zdarzają się sytuacje,  że w takich przypadkach Inspekcja Weterynaryjna wymaga posiadania tylu zbiorników na mleko, ilu jest właścicieli krów w gospodarstwie.

W oparciu o opinię wydaną przez Głównego Lekarza Weterynarii wyjaśniamy:

Przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie zabraniają prowadzenia wspólnie jednej działalności nadzorowanej przez kilka osób będących właścicielami zwierząt. Można też pod jednym adresem zarejestrować w ARiMR kilka siedzib stad.


Przypadek 1

Nie ma problemu z uzyskaniem wspomnianego wyżej zaświadczenia, jeśli  jest kilku właścicieli zwierząt w gospodarstwie, ale prowadzą wspólniejedną działalność nadzorowaną – gospodarstwo produkcji mleka. W takim przypadku nie ma potrzeby posiadania osobnych instalacji udojowych ani osobnych zbiorników do schładzania i przechowywania mleka. Nawet, jeśli każdy z właścicieli ma inną siedzibę stada w ARiMR.

Pamiętać jednak należy, że jeśli Inspekcja Weterynaryjna uzna stado za „chore”, to nawet jeśli wszystkie krowy należące do jednego właściciela są zdrowe, nie będzie można ich odseparować i sprzedawać od nich mleka.


Przypadek 2

Jeśli w tych samych obiektach prowadzone są dwie (lub więcej) oddzielnedziałalności nadzorowane związane z utrzymaniem bydła mlecznego w celu sprzedaży mleka surowego,  to mleko pozyskiwane od krów należących do różnych właścicieli powinno być przelewane do osobnych zbiorników w celu jego schładzania i przechowywania. Zbiornik każdego właściciela powinien być zatwierdzony jako punkt odbioru mleka. Ponadto zasady korzystania z infrastruktury i wyposażenia powinny być uregulowane umową zawartą pomiędzy właścicielami zwierząt. Umowa określa, kto jest odpowiedzialny za zgodność pomieszczeń, urządzeń i sprzętu z wymaganiami i w jaki sposób poszczególni właściciele korzystają z pomieszczeń i urządzeń.  Krowy należące do różnych właścicieli powinny być dojone oddzielnie, a przed dojem grupy krów kolejnych właścicieli należy wykonać  mycie i dezynfekcję wspólnej infrastruktury i sprzętu udojowego.  

Ponadto właściciele zwierząt prowadzący odrębne działalności nadzorowane powinni być  zarejestrowani w mleczarni jako odrębni dostawcy oraz będą kontrolowani przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako odrębne gospodarstwa produkcji mleka.

Jeśli w gospodarstwie, gdzie kilku właścicieli prowadzi oddzielne działalności nadzorowane, powyższe wymagania nie są spełnione, Powiatowy Inspektorat Weterynarii  może odmówić wydania „zaświadczenia o  spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt”.