PFHBiPM
Symlek

Moduł bezpośredniego połączenia z systemem Symlek z poziomu użytkownika

Jeżeli występuje problem z powyższym połączeniem prosimy kliknąć TUTAJ

Informacje o systemie

System SYMLEK obejmuje wszystkie zagadnienia związane z oceną krów ras mlecznych. Został wdrożony w 1975 roku w okręgu olsztyńskim, a od 1978 roku jest eksploatowany w całym kraju.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie sprawuje nadzór nad bazą danych i zapewnia stały rozwój systemu. Systematycznie zwiększa się zakres danych przekazywanych do/z bazy. System jest stale rozwijany o nowe funkcjonalności.

Stroną informatyczną systemu zajmuje się ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

Na koniec 2018 r. stan w systemie SYMLEK to ok. 11,46 mln krów oraz ok. 1,8 mln buhajów.

Dostęp do systemu realizowany jest przy pomocy łącza internetowego.

Szeroki zakres informacji zawartych w systemie SYMLEK pomaga w doskonaleniu populacji bydła ras mlecznych w Polsce. Daje możliwość wcześniejszego rozpoznawania chorób bydła oraz pozwala na szybkie reagowanie przy nieprawidłowościach w karmieniu, czy warunkach bytowych w oborze.

Komplet wypełnionych dokumentów, należy przesłać na adres:

PFHBiPM w Warszawie
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa


Stada objęte oceną, które chcą pobierać dane z systemu SYMLEK, do systemów do zarządzania stadem, powinny wypełnić formularz udostępnienia danych i przesłać go na adres inf@pfhb.pl