Laboratorium genetyki bydła
Jak to działa?

Hodowca, który chce zgenotypować w swoim stadzie samicę rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, powinien skontaktować się z odpowiednim doradcą do spraw hodowli Działu Hodowli.

Doradca:

  • odwiedza hodowcę i pomaga mu w wyborze sztuk do oceny genomowej,
  • pobiera materiał biologiczny (fragment tkanki pobrany z ucha)
  • oraz sporządza odpowiednią dokumentację.

W Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie materiał biologiczny jest:

  • poddany obróbce, czyli izolacji DNA,
  • następnie poddany zgenotypowaniu na płytce Illumina EuroG MD
  • oraz poddany analizie markerów SNP. 

Po oszacowaniu wartości hodowlanej na podstawie markerów genetycznych SNP przez podmiot za nią odpowiedzialny, hodowca otrzymuje wyniki genomowego indeksu gPF oraz ocenionych cech dla każdej sztuki.

Hodowcy, którzy zamówią usługę genomowania samic mają zapewnione doradztwo, obejmujące interpretację wyników oraz pomoc w praktycznym ich wykorzystaniu w pracach hodowlanych w stadzie.