PFHBiPM
Aktualności

Zmysł rozwiązywania problemów

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

Większość ludzi nie kojarzy krów jako dobrych „rozwiązywaczy” problemów, jednak okazuje się, że są one z natury bardzo ciekawskie i podekscytowane wyzwaniem. Przeprowadzono eksperyment, w którym naukowcy kazali krowom otworzyć drzwi w celu dostania się do jedzenia. W wyniku obserwacji zwierząt, okazało się, że ich tętno wzrosło, fale mózgowe wykazały podekscytowanie, a niektóre z nich nawet podskoczyły w ekscytacji.

Alexandra Green, studentka z Uniwersytetu w Sydney w Australii była pod wrażeniem zdolności krów mlecznych do podejmowania decyzji. Podjęła próbę wytrenowania krów, aby podążały za dźwiękiem przez labirynt w poszukiwaniu jedzenia. W wyniku obserwacji, zauważyła również, że krowy używają 333 różnych dźwięków, aby komunikować się między sobą.

Źródło: https://www.worldanimalprotection.org.au/news/fascinating-facts-about-cows