PFHBiPM
Aktualności

Instytut wyjaśni błędy w ocenie samic

Radosław Iwański | | Hodowla

Instytut Zootechniki PIB w Balicach ma wyjaśnić przyczyny opublikowania błędnych wyników genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic. Wyjaśnień w tej kwestii zażądała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W dniu 19 kwietnia br. dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. Hodowli zwróciła się po raz kolejny do pana dr Krzysztofa Dudy, dyrektora IZ-PIB w Balicach o pilne przesłanie przez wyjaśnień dotyczących braku prawidłowych wyników oceny wartości hodowlanej dla samic i samców.

W dniu 16 kwietnia br. niestety potwierdziły się zastrzeżenia Polskiej Federacji do genomowej oceny płodności dla samic. Wykonana  przez Centrum Genetyczne PFHBiPM analiza zbiorów przekazanych do Polskiej Federacji przez Instytut Zootechniki wykazała błąd mocno wpływający na podindeksy płodności, a w konsekwencji na indeks selekcyjny Produkcja i Funkcjonalność. Centrum Genetyczne mailowo w dniu 15 kwietnia br. zgłosiło uwagi do zespołu obliczeniowego w Instytucie. Niestety nikt z Instytutu do piątku (16 kwietnia) nie odniósł się do tych uwag. Dopiero kolejne zapytanie z Federacji spowodowało, że tego dnia o godz. 15 nadeszła odpowiedź o konieczności wymiany plików z wyliczeniami ze względu na błąd. W tym czasie hodowcy mieli cały czas dostęp na stronach internetowych IZ PIB do błędnych wyników z oceną genomową swoich samic. Z licznych informacji od hodowców i doradców wiadomo, że powyższe wyniki od samego początku wzbudzały ich wątpliwości, co zgłaszali do Instytutu Zootechniki. Nikt jednak nie udzielił im wyjaśnień. Bulwersujące jest, że do 18 kwietnia br. hodowcy mogli nadal pobierać błędne wyniki ze strony IZ PIB, a żaden komunikat nie pojawił się na głównej stronie Instytutu Zootechniki, ani też na stronie z wynikami.

W związku z zaistniałą sytuacją dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM poprosiła o pilne przesłanie:

  • oficjalnego oświadczenia Instytutu Zootechniki skierowanego do hodowców z wyjaśnieniem przyczyn opublikowania przez Instytut błędnych wyników genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic;
  • poprawnych zbiorów z wynikami genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic;
  • informacji, w jaki sposób Instytutu Zootechniki PIB zamierza powiadomić wszystkich hodowców, którzy pobrali błędne wyniki dla swoich samic.