POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Przetargi


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniu 08 sierpnia 2019 r. w Olecku przedsięwzięciem pn.: „V Oleckie Święto Mleka i Miodu", w którym PFHBiPM weźmie udział, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe 272-49/FPM/2019

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie słodyczy reklamowych (cukierków "krówek") w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE - LUDŹMIERZ, które odbędzie się przy VII Podhalańskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu (pow. Nowy Targ), w dniach 13-14 lipca 2019 r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-45/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówieniajest organizacja stoiska pedagogiczno-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE - LUDŹMIERZ, w dniach 13-14 lipca 2019 r. przy okazji VII Podhalańskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu (pow. Nowy Targ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-39/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów reklamowo­ promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 13-14 lipca 2019 r. przedsięwzięciem pn.: MLEKOŚ PODRÓŻUJE- LUDŻMIERZ, które odbędzie się w Ludźmierzu (pow. Nowy Targ) przy okazji VII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-40/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie styropianowych krówek dla uczestników przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE - ŁUDŹMIERZ , mającego się odbyć w dniach 13-14 lipca 2019 r. w Ludźrnierzu; według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-38/FPM/2019

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetu reklamowego w postaci narzędzia wielofunkcyjnego Colorado z funkcją safe w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŹUJE - MINIKOWO, które odbędzie się w Minikowie w dniach  29-30 czerwca 2019 r. zgodnie z opisem  przedmiotu  zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-46/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostarczenie książeczki do kolorowania dla dzieci związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE- MINIKOWO, które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Minikawie k. Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-41/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówieniajest organizacja stoiska pedagogiczno-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia  MLEKOŚ PODRÓŻUJE, w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Minikowie. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej  Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-33/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie styropianowych krówek dla uczestników przedsięwzięcia MLOKOŚ PODRÓŻUJE: MINIKOWO, mającego się odbyć w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Minikawie według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-34/FPM/2019

Informacja

 


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów reklamowo­ promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 29-30 czerwca 2019 r. przedsięwzięciem pn.: MLEKOŚ PODRÓŻUJE- MINIKOWO, które odbędzie się w Minikowie k. Bydgoszczy, na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-37/FPM/19

Informacja

Informacja 2

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM w dniu 31 maja 2019 r. w Jeżewie Starym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-28/FPM/19

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów reklamowo­ promocyjnych w związku z organizowaną w dniach 17-19 maja 2019 r. Narodową Wystawą Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zapytanie ofertowe P.272-30/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk plakatów informacyjno-edukacyjnych pt.: "Krowa funkcjonalna w liczbach" w związku z Narodową Wystawą Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-23/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17- 19 maja 2019 r. w Poznaniu przedsięwzięciem pn.: ..XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych", według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-22/FPM/2019

Informacja 1

Informacja 2


Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia spodni roboczych i koszul dla oprowadzających bydło mleczne podczas XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-20/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grafiki przestrzennej w formie banerów informacyjnych oraz papierowych czapek dla oprowadzających bydło mleczne podczas XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbędą się w dniach 17-19 maja 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-21/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w trakcie trwania XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbędą się w dniach 17-19 maja 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-18/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie krawatów dla oprowadzających bydło mleczne podczas XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-19/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kryształowych pucharów dla superczempionów, czempionów oraz wiceczempionów „XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”, mającej się odbyć w dniach 17–19 maja 2019 r., według opisu przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-17/FPM/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 17–19 maja 2019 r. w Poznaniu przedsięwzięciu pn.: „XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”, w czasopiśmie branżowym – miesięczniku wydawanym w nakładzie co najmniej 10 000 egzemplarzy, w wydaniu kwietniowym (04/2019) oraz majowym (05/2019), według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-16/FPM/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17- 19 maja 2019 r. w Poznaniu przedsięwzięciem pn.: „XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-15/FPM/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Informacja

Informacja - unieważnienie oferty


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17–19 maja 2019 r. przedsięwzięciem XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-01/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17- 19 maja 2019 r. przedsięwzięciem XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-02/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 17-19 maja 2019 r. przedsięwzięciu - XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, w czasopiśmie branżowym - miesięczniku wydawanym w nakładzie co najmniej lO 000 egzemplarzy w wydaniu kwietniowym (04/2019) oraz majowym (05/2019), według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-03/FPM/19

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa podlaskiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

Zapytanie ofertowe P.272-14/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa łódzkiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-11/FPM/19

informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa mazowieckiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-10/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-13/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa wielkopolskiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-12/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie pokazów kulinarnych na stoisku promocyjnym mlecznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciem pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-05/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizowanego w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięcia pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-09/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-07/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej telewizyjnej informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-08/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska targowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-06/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji MLECZNE INSPIRACJE w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-04/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampani reklamowej radiowej informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

Zapytanie ofertowe P.272-95/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”, w miesięczniku branżowym: 1) w wydaniu styczniowym (01/2019) oraz lutowym (02/2019), 2) dołączenie do czasopisma do wydania styczniowego (01/2019) ulotki - zaproszenia dla Hodowców na XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-94/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-92/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do wydruku oraz druk materiałów w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-91/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w trakcie trwania XIX Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2018r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-93/FPM/18

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska targowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z NARODOWĄ WYSTAWĄ ROLNICZĄ, planowaną w Poznaniu w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe P.272-79.FPM.18

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie klocków w związku z przedsięwzięciem NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA planowanej w Poznaniu w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe P.272-81.FPM.18

Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów w związku z konferencją "NAUKA PRAKTYCE", w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Piątnicy.

Zapytanie ofertowe P.272-70/FPM/18


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem "NAUKA PRAKTYCE", w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Piątnicy.

zapytanie ofertowe P.272-75/FPM/18

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2019 w ilości 2 200 sztuk.

Zapytanie ofertowe

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska pedagogicznego-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30 września 2018 r. w Bolesławowo.

Zapytanie ofertowe P.272-55/FPM/18

Informacja P.272-55/FPM/18


. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30  września 2018 r. w Bolesławowie.

Zapytanie ofertowe

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji MLEKO SMAKOWE - ZRÓB JE SAM!!! i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30  września 2018 r. w Bolesławowie.

Zapytanie ofertowe

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji JAK NIE KOCHAĆ NALEŚNIKÓW?! w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30  września 2018 r. w Bolesławowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska pedagogicznego rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE: BARZKOWICE, w dniu 9 września 2018 r. w Barzkowicach.

Zapytanie ofertowe P.272-50/FPM/18

Informacja P.272-50/FPM/18

Zapytanie ofertowe P.272-63/FPM/18

Informacja P.272-63/FPM/18


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: BARZKOWICE, w dniu 9 września 2018 r. w Barzkowicach.

Zapytanie ofertowe

Informacja

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia odzieży dla oprowadzających bydło mleczne na X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Szepietowie planowaną w dniach 23-24 czerwca 2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciu pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”, w czasopiśmie branżowym – miesięczniku w wydaniu majowym (05/2018) oraz czerwcowym (06/2018)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia bezrękawników w związku z X Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Szepietowie planowaną w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia koszulek w związku z X Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Szepietowie planowaną w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk wydawnictwa jubileuszowego w związku z X Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Szepietowie mającej odbyć się w dniach 23-24 czerwca 2018r r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na codziennym przygotowaniu i podaniu ciepłych posiłków dla hodowców, gości i obsługujących wydarzenie z ramienia PFHBiPM, a także zabezpieczeniu zimnego bufetu w trakcie trwania X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Szepietowie, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego podczas X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Szepietowie, mającej odbyć się w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie toreb reklamowych w związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie krówek styropianowych dla uczestników przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, mającego odbyć się w dniu 17 czerwca 2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓZUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 17 czerwca 2018r. w Kamieniu Śląskim przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI..

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gry dla dzieci ZNAJDŹ TO w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk grafiki w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z organizowanym w dniu 1 czerwca 2018r. w Jeżewie Starym przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska pedagogicznego-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem kabin typy TOI TOI w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji POMYSŁY NA ZDROWE KANAPKI w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk grafiki w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓZUJE: PUDLISZKI, w dniu 8 lipca 2018 r. w Pudliszkach.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI, w dniu 8 lipca 2018 r. w Pudliszkach.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 8 lipca 2018r. w Pudliszkach przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji dla dzieci w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI, w dniu 8 lipiec 2018 r. w Pudliszkach.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 8 lipca 2018r. w Pudliszkach przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓZUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji JEŚLI KAWA…..TO TYLKO Z MLEKIEM!!! w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 10 czerwca 2018r. w Szczyrzycu przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie kubków jednorazowych oraz słomek z nadrukiem w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie leżaków reklamowych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 10 czerwca 2018r. w Szczyrzycu przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC.

 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszcze reklamy o organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciem XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na codziennym przygotowaniu i podaniu posiłków dla hodowców, wykładowców i gości na organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz druk zaproszeń, materiałów reklamowych na organizowane w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięcie XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas trwania "Wieczoru Hodowcy" w dniu 17 lutego 2018 na organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa i zaopatrzenie stoiska promocyjnego na organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizowanego w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięcia XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk grafiki w związku z organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciem XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Hichb 2019 06 lq 1

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 6 / 2019: Bolesny cios w polską hodowlę

 

Niestety czerwcowy numer „Hodowli i Chowu Bydła” przynosi ze sobą niezbyt pomyślne wieści. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski zadecydował o ograniczeniu dotacji na rozwój postępu hodowlanego o prawie 60 procent. Jak nietrudno się domyślić, jest to potężny problem dla całego środowiska hodowlanego w Polsce. Kulisy tego wydarzenia i prawdopodobne następstwa dla środowiska hodowców w swoim felietonie dobitnie nakreślił Radosław Iwański – redaktor naczelny naszego czasopisma. Tematem numeru czerwcowego jest wydajność mleczna. Coraz wyższa w naszym kraju, co pokazują publikowane co roku zbiorcze wyniki wartości użytkowej bydła. Z redakcyjną wizytą odwiedziliśmy gospodarstwa Malwiny i Macieja Pohl z Krotoszyna, Katarzyny i Andrzeja Mórawskich z Golan, Małgorzaty i Leszka Duszników z Wierzby i Roberta Nenemana z Wełnicy, którzy to hodowcy mogą pochwalić się doskonałymi wynikami produkcyjnymi w 2018 r. O tym co jest kluczem do ich sukcesu i w jaki sposób prowadzą swoje hodowle, przeczytacie Państwo w obszernych reportażach. Tym co na pewno zainteresuje naszych czytelników, jest analiza wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF, której dokonali dr Tomasz Krychowski i dr Agnieszka Nowosielska. To zresztą nie jedyny, czysto hodowlany akcent w tym numerze, Anna Siekierska rozmawia w nim również z hodowcami o tym czy warto genotypować jałówki, a także o wytrwałej pracy podczas wystaw bydła hodowlanego. A skoro o wystawach mowa – w najnowszym numerze naszej gazety zapraszamy do zapoznania się z laureatkami Narodowej Wystawy Zwierząt, która odbyła się w Poznaniu. Naturalnie, w czerwcowej edycji „Hodowli i Chowu Bydła” nie zabraknie także artykułów dotyczących żywienia, zdrowia czy ekonomii. Serdecznie zapraszamy do czytania!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Czerwiec 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22