POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Przetargi


Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-09/19 na dostawę 3 nowo wyprodukowanych samochodów osobowych marki Skoda.

Zaproszenie do złożenia oferty nr A.272-09/19

Postępowanie nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu: Marcin Chmielewski; e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl; tel. 22 502 33 43


Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr A.272-10/19 na dostawę 1 nowo wyprodukowanego samochodu osobowego marki Skoda.

Zaproszenie do złożenia oferty nr A.272-10/19

Postępowanie nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu: Marcin Chmielewski; e-mail: m.chmielewski@pfhb.pl; tel. 22 502 33 43

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 214 mlekometrów jednocylindrowych o pojemności cylindra 50 kg według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia

Zapytanie ofertowe A.272-08/19


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 mlekometrów dwucylindrowych o pojemności cylindrów 50 kg według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Zapytanie ofertowe A.272-07/19

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów reklamowo­ promocyjnych w związku z organizowaną w dniach 17-19 maja 2019 r. Narodową Wystawą Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zapytanie ofertowe P.272-30/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk plakatów informacyjno-edukacyjnych pt.: "Krowa funkcjonalna w liczbach" w związku z Narodową Wystawą Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-23/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17- 19 maja 2019 r. w Poznaniu przedsięwzięciem pn.: ..XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych", według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-22/FPM/2019

Informacja 1

Informacja 2


Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia spodni roboczych i koszul dla oprowadzających bydło mleczne podczas XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-20/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grafiki przestrzennej w formie banerów informacyjnych oraz papierowych czapek dla oprowadzających bydło mleczne podczas XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbędą się w dniach 17-19 maja 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-21/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w trakcie trwania XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbędą się w dniach 17-19 maja 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-18/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie krawatów dla oprowadzających bydło mleczne podczas XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-19/FPM/2019

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kryształowych pucharów dla superczempionów, czempionów oraz wiceczempionów „XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”, mającej się odbyć w dniach 17–19 maja 2019 r., według opisu przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-17/FPM/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 17–19 maja 2019 r. w Poznaniu przedsięwzięciu pn.: „XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”, w czasopiśmie branżowym – miesięczniku wydawanym w nakładzie co najmniej 10 000 egzemplarzy, w wydaniu kwietniowym (04/2019) oraz majowym (05/2019), według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-16/FPM/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17- 19 maja 2019 r. w Poznaniu przedsięwzięciem pn.: „XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-15/FPM/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Informacja

Informacja - unieważnienie oferty


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17–19 maja 2019 r. przedsięwzięciem XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-01/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 17- 19 maja 2019 r. przedsięwzięciem XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-02/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 17-19 maja 2019 r. przedsięwzięciu - XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, w czasopiśmie branżowym - miesięczniku wydawanym w nakładzie co najmniej lO 000 egzemplarzy w wydaniu kwietniowym (04/2019) oraz majowym (05/2019), według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr l do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-03/FPM/19

Informacja

Przedmiotem zamówieniajest organizacja stoiska pedagogiczno-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia  MLEKOŚ PODRÓŻUJE, w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Minikowie. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej  Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-33/FPM/2019


Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie styropianowych krówek dla uczestników przedsięwzięcia MLOKOŚ PODRÓŻUJE: MINIKOWO, mającego się odbyć w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Minikawie według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe P.272-34/FPM/2019

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM w dniu 31 maja 2019 r. w Jeżewie Starym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe P.272-28/FPM/19

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa podlaskiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

Zapytanie ofertowe P.272-14/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa łódzkiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-11/FPM/19

informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa mazowieckiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-10/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-13/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej radiowej na terenie województwa wielkopolskiego informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-12/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie pokazów kulinarnych na stoisku promocyjnym mlecznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciem pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-05/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizowanego w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięcia pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-09/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-07/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampanii reklamowej telewizyjnej informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-08/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska targowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-06/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji MLECZNE INSPIRACJE w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-04/FPM/19

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest emisja kampani reklamowej radiowej informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”.

Zapytanie ofertowe P.272-95/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciu pn. „XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi”, w miesięczniku branżowym: 1) w wydaniu styczniowym (01/2019) oraz lutowym (02/2019), 2) dołączenie do czasopisma do wydania styczniowego (01/2019) ulotki - zaproszenia dla Hodowców na XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-94/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 15-17 lutego 2019 r. przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-92/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do wydruku oraz druk materiałów w związku z przedsięwzięciem XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-91/FPM/18

Informacja


Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w trakcie trwania XIX Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA, które odbędą się w dniach 15-17 lutego 2018r. w Hali EXPO/MOSiR w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE P.272-93/FPM/18

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska targowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w związku z NARODOWĄ WYSTAWĄ ROLNICZĄ, planowaną w Poznaniu w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe P.272-79.FPM.18

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie klocków w związku z przedsięwzięciem NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA planowanej w Poznaniu w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe P.272-81.FPM.18

Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów w związku z konferencją "NAUKA PRAKTYCE", w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Piątnicy.

Zapytanie ofertowe P.272-70/FPM/18


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem "NAUKA PRAKTYCE", w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Piątnicy.

zapytanie ofertowe P.272-75/FPM/18

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2019 w ilości 2 200 sztuk.

Zapytanie ofertowe

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska pedagogicznego-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30 września 2018 r. w Bolesławowo.

Zapytanie ofertowe P.272-55/FPM/18

Informacja P.272-55/FPM/18


. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30  września 2018 r. w Bolesławowie.

Zapytanie ofertowe

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji MLEKO SMAKOWE - ZRÓB JE SAM!!! i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30  września 2018 r. w Bolesławowie.

Zapytanie ofertowe

Informacja


Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji JAK NIE KOCHAĆ NALEŚNIKÓW?! w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: BOLESŁAWOWO, w dniu 30  września 2018 r. w Bolesławowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska pedagogicznego rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE: BARZKOWICE, w dniu 9 września 2018 r. w Barzkowicach.

Zapytanie ofertowe P.272-50/FPM/18

Informacja P.272-50/FPM/18

Zapytanie ofertowe P.272-63/FPM/18

Informacja P.272-63/FPM/18


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: BARZKOWICE, w dniu 9 września 2018 r. w Barzkowicach.

Zapytanie ofertowe

Informacja

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia odzieży dla oprowadzających bydło mleczne na X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Szepietowie planowaną w dniach 23-24 czerwca 2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciu pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”, w czasopiśmie branżowym – miesięczniku w wydaniu majowym (05/2018) oraz czerwcowym (06/2018)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia bezrękawników w związku z X Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Szepietowie planowaną w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa szycia koszulek w związku z X Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Szepietowie planowaną w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk wydawnictwa jubileuszowego w związku z X Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego w Szepietowie mającej odbyć się w dniach 23-24 czerwca 2018r r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na codziennym przygotowaniu i podaniu ciepłych posiłków dla hodowców, gości i obsługujących wydarzenie z ramienia PFHBiPM, a także zabezpieczeniu zimnego bufetu w trakcie trwania X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Szepietowie, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego podczas X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Szepietowie, mającej odbyć się w dniach 23-24 czerwca 2018r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w  związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie toreb reklamowych w związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przedsięwzięciem pn. „X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie”.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie krówek styropianowych dla uczestników przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, mającego odbyć się w dniu 17 czerwca 2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓZUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 17 czerwca 2018r. w Kamieniu Śląskim przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI..

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gry dla dzieci ZNAJDŹ TO w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk grafiki w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓZUJE: KAMIEŃ ŚLĄSKI, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Kamieniu Śląskim

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z organizowanym w dniu 1 czerwca 2018r. w Jeżewie Starym przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska pedagogicznego-rozrywkowego dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem kabin typy TOI TOI w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji POMYSŁY NA ZDROWE KANAPKI w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk grafiki w związku z przedsięwzięciem DZIEŃ DZIECKA Z MLEKOSIEM, w dniu 1 czerwca 2018 r. w Jeżewie Starym

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓZUJE: PUDLISZKI, w dniu 8 lipca 2018 r. w Pudliszkach.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI, w dniu 8 lipca 2018 r. w Pudliszkach.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 8 lipca 2018r. w Pudliszkach przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji dla dzieci w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI, w dniu 8 lipiec 2018 r. w Pudliszkach.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 8 lipca 2018r. w Pudliszkach przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: PUDLISZKI

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska twórczego budowania z klocków dla dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięcia MLEKOŚ PODRÓZUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 17 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk publikacji JEŚLI KAWA…..TO TYLKO Z MLEKIEM!!! w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 10 czerwca 2018r. w Szczyrzycu przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie kubków jednorazowych oraz słomek z nadrukiem w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie leżaków reklamowych w związku z przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC, w dniu 10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska degustacyjnego dla dzieci i dorosłych w związku z organizowanym w dniu 10 czerwca 2018r. w Szczyrzycu przedsięwzięciem MLEKOŚ PODRÓŻUJE: SZCZYRZYC.

 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszcze reklamy o organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe w związku z organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciem XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie reklamy informującej o organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na codziennym przygotowaniu i podaniu posiłków dla hodowców, wykładowców i gości na organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz druk zaproszeń, materiałów reklamowych na organizowane w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięcie XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas trwania "Wieczoru Hodowcy" w dniu 17 lutego 2018 na organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa i zaopatrzenie stoiska promocyjnego na organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciu XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizowanego w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięcia XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest wydruk grafiki w związku z organizowanym w dniach 16-18 lutego 2018 przedsięwzięciem XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA w Łodzi.

Hichb 2019 04 lq 1000h

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 4 / 2019: Czas na podsumowania

 

Początek roku, to czas podsumowań, również w branży hodowlanej. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawsze na przełomie lutego i marca publikuje zbiorcze opracowanie „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” w którym zawarte są wszystkie najważniejsze dane za ubiegły rok zarówno dotyczące stanu wielkości stad, jak i wydajności krów, a także działalności Federacji. Dlatego w kwietniowym numerze naszego miesięcznika zdecydowaliśmy się zaprezentować kwintesencję tego co było najważniejsze w 2018 roku, odnosząc się do analizy zawartej w powyżej wspomnianej publikacji. Gościliśmy także na Mlecznych Laurach – spotkaniach z hodowcami na których prezentowane są zeszłoroczne osiągnięcia dla każdego regionu, a najlepsi z hodowców są uhonorowywani okolicznościowymi pucharami i statuetkami. A zaznaczyć trzeba, że jest się czym chwalić, bo poziom polskiej hodowli bydła mlecznego, a co za tym idzie produkcji mleka stale wzrasta, w czym bardzo aktywnie uczestniczy PFHBiPM, świadcząc prawdziwie „królewskie usługi” dla hodowców i ich stad. Oprócz tego w numerze prezentujemy relację z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Federacji. Na szczególną uwagę zasługuje również Analiza Międzynarodowej Genomowej Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów (XII 2018), która jest prowadzona już od kilkunastu lat przez Ośrodek Interbull w Uppsali (Interbull Centre), a wartości hodowlane buhajów szacowane są na podstawie krajowych ocen, przesyłanych przez kraje współpracujące w ramach Interbullu. Zapraszamy również do Kolonii Łaznów, gdzie hodowca Tomasz Kocięba zaprezentował nam swoją nową oborę, a także zainstalowaną niedawno instalację, której sercem jest bio gazownia. Z redakcyjną wizytą udaliśmy się także do mleczarni w Szczercowie, która stawia na tradycyjne receptury. W kwietniowym numerze nie zabraknie także informacji dotyczących zdrowotności, ekonomiki, a także nowości technicznych. Serdecznie zapraszamy do lektury! www.holstein.pl

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Kwiecień 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22