POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Metody oceny


Ocena typu i budowy krów ras mlecznych.

Ocena typu i budowy stanowi ważne narzędzie wykorzystywane nie tylko do szacowania wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju ale również do zarządzania stadem krów mlecznych. Informacje z oceny mogą być wykorzystywane w komputerowych programach do kojarzeń w celu doskonalenia genetycznego stada i wzrostu finansowej wartości zwierzęcia. Funkcjonalna budowa ciała tworzy podstawę do wysokiej produkcji oraz wydłużenia okresu użytkowania krowy mlecznej.

W Polsce obecnie wyróżniamy trzy metody oceny typu i budowy krów mlecznych:

  • dla typu użytkowego mlecznego ( z wyłączeniem rasy polskiej czerwonej),
  • dla typu użytkowego mięsno-mlecznego,
  • dla rasy polskiej czerwonej (RP).

Ocenę przeprowadza się:

  • u krów pierwiastek w okresie między 15 a 300 dniem po wycieleniu,
  • u krów w dalszych laktacjach w czasie trwania laktacji od 15 dnia po wycieleniu.

Ocena typu i budowy bazuje na dwóch głównych komponentach, na liniowej ocenie cech (cechy liniowe) oraz na ocenie ogólnej (opisowej).

Liniowa ocena cech.

Cechy liniowe stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych systemów klasyfikacji opisujących krowę mleczną. Liniowa ocena cech jest uznaną międzynarodową techniką oceny typu i budowy zapewniającą ocenie obiektywizm, dokładność i spójność. Opisuje ona poziom danej cechy a nie jej celowość. Każda cecha jest punktowana pomiędzy ekstremami biologicznymi w skali od 1 do 9 lub mierzona i podawana w centymetrach.

Cechy liniowe Typ użytkowy
mleczny
Typ użytkowy
mięsno-mleczny
Rasa polska czerwona - RP
1.Wysokość w krzyżu (cm) 1 1 1
2.Obwód klatki piersiowej (cm) - 2 -
3.Głębokość tułowia 2 3 2
4. Szerokość klatki piersiowej 3 4 3
5. Ustawienie zadu 4 5 4
6. Szerokość zadu 5 6 5
7. Postawa nóg tylnych-widok z boku 6 7 6
8. Kąt racicy 7 8 7
9. Postawa nóg tylnych-widok z tyłu 8 9 8
10. Struktura kostna 9 - 9
11. Zawieszenie przednie wymienia 10 10 10
12. Zawieszenie tylne wymienia 11 11 11
13. Więzadło środkowe wymienia 12 12 12
14. Położenie wymienia 13 13 13
15. Szerokość wymienia 14 14 14
16. Ustawienie strzyków tylnych 15 15 15
17. Ustawienie strzyków przednich 16 16 16
18. Długość strzyków 17 17 17
19. Grubość strzyków - 18 -
20. Charakter mleczny 18 - 18
21. Umięśnienie przodu - 19 19
22. Umięśnienie zadu - 20 20
23. Kondycja 19 - 21
24. Lokomocja 20 21 22
Ocena ogólna

To końcowa, punktowa ocena krowy w odniesieniu do wzorca rasy. Ocena ogólna w zależności od typu użytkowego bazuje na czterech lub pięciu głównych partiach funkcjonalnych krowy (cechy opisowe).

Typ użytkowy mleczny Typ użytkowy mięsno-mleczny Rasa polska czerwona (RP)
Rama ciała(z zadem) 15% Kaliber 20% Kaliber i pojemność 15%
Siła mleczności 20% Typ i budowa 15% Typ i budowa 20%
Nogi i racice 25% Nogi i racice 10% Nogi i racice 20%
Wymię 40% Wymię 30% Wymię 45%
    Umięśnienie 25%    

Ocena każdej z cech opisowych wyrażona jest punktowo w skali od 50 do 100. Suma punktów cech opisowych po uwzględnieniu ich wag (podane w %) stanowi ocenę ogólną krowy, którą interpretuje się następująco:

Ocena ogólna w punktach Interpretacja oceny
50 – 64 niedostateczna (ND)
65 – 69 słaba (SL)
70 – 74 dostateczna (DS)
75 – 79 dość dobra (DD)
80 – 84 dobra (DB)
85 – 89 bardzo dobra (BD)
90 i więcej doskonała (EX)

W zależności od numeru laktacji w której przeprowadza się ocenę typu i budowy maksymalna punktacja za ocenę ogólną może wynosić:

•   I laktacja  - 89 pkt.
•   II laktacja - 92 pkt.
•   III laktacja    - 95 pkt.
•   IV i dalsze - 97 pkt.

Przedstawiona powyżej metodyka oceny typu i budowy krów mlecznych obowiązuje od 16.04.2012 r.

Hichb 2019 okladka lq 1000h

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 5 / 2019: Rewolucja w badaniach cielności!

 

Już trzy miesiące polscy hodowcy korzystają z testów cielności opartych na próbkach mleka udostępnianych przez PFHBiPM. Czym charakteryzuje się to nowatorskie badanie? Otóż kluczową rolę pełni w nim wykrywanie w próbkach mleka glikoprotein związanych z ciążą (PAG – z ang. Pregnancy Associated Glycoproteins). Są one wydzielane przez łożysko przez cały okres ciąży i tylko w nim, w przeciwieństwie do innych testów bazujących na przykład na poziomie progesteronu. Warunkiem wstępnym do zastosowania testu PAG jest to, aby odstęp od ostatniej inseminacji wynosił co najmniej 28 dni (pozwala to na odpowiednie wysycenie mleka białkami PAG z obecnej ciąży), a przerwa od ostatniego wycielenia trwała co najmniej 60 dni (co z kolei gwarantuje badania białek PAG aktualnej ciąży, a nie poprzedniej). Co zyskujemy dzięki temu? Test ten zdecydowanie ułatwia skrócenie okresu międzywycieleniowego, dzięki możliwości łatwego wykrywania sztuk niezacielonych w każdym momencie ciąży – już od 28. dnia po pokryciu. Trzeba zaznaczyć, że wykorzystanie w tym celu prób mleka oznacza mniej pracy dla hodowcy, a także niższy poziom stresu dla zwierząt – co ma niebagatelne znaczenie w związku z ryzykiem wczesnych poronień. Jak widać, metoda jest rewolucyjna, dlatego postanowiliśmy poświęcić jej Temat Numeru majowego wydania naszego czasopisma. Postaraliśmy się o opinie użytkowników testów, pomysłodawców i wytwórców tej technologii, a także przyjrzeliśmy się pracy federacyjnych laboratoriów. Jeżeli nie korzystaliście jeszcze Państwo z tych badań, to warto przeczytać te materiały i spróbować, bo zdecydowanie warto! Oprócz tego w 5 numerze "Hodowli i Chowu Bydła" zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem bydła białogrzbietego w Polsce, proponujemy zapoznanie się z efektami pracy doradcy zootechnicznego, oraz przybliżamy uroki automatyzacji obór. Do tego, jak zwykle nie zabraknie najświeższych informacji dotyczących zdrowia, żywienia i ekonomiki. Zapraszamy do lektury!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Maj 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22