POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Baner hf 1 2018 flat big 3 gen Baner hf 1 2018 flat big

Metody oceny


Ocena typu i budowy krów ras mlecznych.

Ocena typu i budowy stanowi ważne narzędzie wykorzystywane nie tylko do szacowania wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju ale również do zarządzania stadem krów mlecznych. Informacje z oceny mogą być wykorzystywane w komputerowych programach do kojarzeń w celu doskonalenia genetycznego stada i wzrostu finansowej wartości zwierzęcia. Funkcjonalna budowa ciała tworzy podstawę do wysokiej produkcji oraz wydłużenia okresu użytkowania krowy mlecznej.

W Polsce obecnie wyróżniamy trzy metody oceny typu i budowy krów mlecznych:

  • dla typu użytkowego mlecznego ( z wyłączeniem rasy polskiej czerwonej),
  • dla typu użytkowego mięsno-mlecznego,
  • dla rasy polskiej czerwonej (RP).

Ocenę przeprowadza się:

  • u krów pierwiastek w okresie między 15 a 300 dniem po wycieleniu,
  • u krów w dalszych laktacjach w czasie trwania laktacji od 15 dnia po wycieleniu.

Ocena typu i budowy bazuje na dwóch głównych komponentach, na liniowej ocenie cech (cechy liniowe) oraz na ocenie ogólnej (opisowej).

Liniowa ocena cech.

Cechy liniowe stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych systemów klasyfikacji opisujących krowę mleczną. Liniowa ocena cech jest uznaną międzynarodową techniką oceny typu i budowy zapewniającą ocenie obiektywizm, dokładność i spójność. Opisuje ona poziom danej cechy a nie jej celowość. Każda cecha jest punktowana pomiędzy ekstremami biologicznymi w skali od 1 do 9 lub mierzona i podawana w centymetrach.

Cechy liniowe Typ użytkowy
mleczny
Typ użytkowy
mięsno-mleczny
Rasa polska czerwona - RP
1.Wysokość w krzyżu (cm) 1 1 1
2.Obwód klatki piersiowej (cm) - 2 -
3.Głębokość tułowia 2 3 2
4. Szerokość klatki piersiowej 3 4 3
5. Ustawienie zadu 4 5 4
6. Szerokość zadu 5 6 5
7. Postawa nóg tylnych-widok z boku 6 7 6
8. Kąt racicy 7 8 7
9. Postawa nóg tylnych-widok z tyłu 8 9 8
10. Struktura kostna 9 - 9
11. Zawieszenie przednie wymienia 10 10 10
12. Zawieszenie tylne wymienia 11 11 11
13. Więzadło środkowe wymienia 12 12 12
14. Położenie wymienia 13 13 13
15. Szerokość wymienia 14 14 14
16. Ustawienie strzyków tylnych 15 15 15
17. Ustawienie strzyków przednich 16 16 16
18. Długość strzyków 17 17 17
19. Grubość strzyków - 18 -
20. Charakter mleczny 18 - 18
21. Umięśnienie przodu - 19 19
22. Umięśnienie zadu - 20 20
23. Kondycja 19 - 21
24. Lokomocja 20 21 22
Ocena ogólna

To końcowa, punktowa ocena krowy w odniesieniu do wzorca rasy. Ocena ogólna w zależności od typu użytkowego bazuje na czterech lub pięciu głównych partiach funkcjonalnych krowy (cechy opisowe).

Typ użytkowy mleczny Typ użytkowy mięsno-mleczny Rasa polska czerwona (RP)
Rama ciała(z zadem) 15% Kaliber 20% Kaliber i pojemność 15%
Siła mleczności 20% Typ i budowa 15% Typ i budowa 20%
Nogi i racice 25% Nogi i racice 10% Nogi i racice 20%
Wymię 40% Wymię 30% Wymię 45%
    Umięśnienie 25%    

Ocena każdej z cech opisowych wyrażona jest punktowo w skali od 50 do 100. Suma punktów cech opisowych po uwzględnieniu ich wag (podane w %) stanowi ocenę ogólną krowy, którą interpretuje się następująco:

Ocena ogólna w punktach Interpretacja oceny
50 – 64 niedostateczna (ND)
65 – 69 słaba (SL)
70 – 74 dostateczna (DS)
75 – 79 dość dobra (DD)
80 – 84 dobra (DB)
85 – 89 bardzo dobra (BD)
90 i więcej doskonała (EX)

W zależności od numeru laktacji w której przeprowadza się ocenę typu i budowy maksymalna punktacja za ocenę ogólną może wynosić:

•   I laktacja  - 89 pkt.
•   II laktacja - 92 pkt.
•   III laktacja    - 95 pkt.
•   IV i dalsze - 97 pkt.

Przedstawiona powyżej metodyka oceny typu i budowy krów mlecznych obowiązuje od 16.04.2012 r.

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Październik 2018
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22