POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Informacje ogólne


  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
     
  • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
     
  • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.


Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.  

 

NASZE GŁÓWNE CELE

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:
• Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
• Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
• Przyjmowanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
• Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
• Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
• Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
• Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
• Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

• Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej
• Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowią-zujących przepisów.
• Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
• Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
• Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
• Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowa-dzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
• Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodo-wlanych.
• Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
• Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
• Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
• Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
• Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.


Hichb 2018 nr12 okladka

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 12 / 2018: Czas postawić na zdrowe racice!

 

Żyjemy w świecie, w którym informacja to podstawa. Także w hodowli bydła mlecznego. Niebagatelne znaczenie w utrzymaniu krów ma zdrowotność racic, która dzięki Centrum Genetycznemu PFHBiPM i programowi CGEN Korekcja zyskała nowe, rzetelne narzędzie w postaci zestawienia pokorekcyjnego. Dokładna informacja o diagnozach stwierdzonych podczas korekcji racic to krok ku ograniczeniu kosztów leczenia, które, nie okłamujmy się, do najtańszych nie należy. Właśnie dla tego, Temat Numeru grudniowego wydania naszego miesięcznika postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu, oddając głos i strony pracownikom Centrum Genetycznego i ich współpracownikom. Jesteśmy pewni, że w tym bloku tematycznym znajdą Państwo coś dla siebie. Oprócz tego w najnowszym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” zapraszamy do przeczytania relacji z uroczystości poświęcenia sztandaru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Ponadto polecamy wywiad z Andrzeje Minarczukiem – prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim i wywiad z Dyrektor ds. Oceny – Ewą Kłębukowską, która opowiada o nowej usłudze w ofercie PFHBiPM, a mianowicie testach cielności z mleka. Miłośników nowości technologicznych zachęcamy do zapoznania się z przeglądem medalowych produktów targów Eurotier 2018. Naturalnie, nie może także zabraknąć tekstów o zdrowiu zwierząt, prezentacji rozwiązań stosowanych w polskich oborach, a także informacji ekonomicznych i aktualności z życia Federacji. Serdecznie zapraszamy do lektury!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Grudzień 2018
PN WT SR CZW PT SO ND
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22