POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Informacje ogólne


  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
     
  • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
     
  • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.


Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.  

 

NASZE GŁÓWNE CELE

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:
• Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
• Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
• Przyjmowanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
• Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
• Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
• Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
• Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
• Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

• Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej
• Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowią-zujących przepisów.
• Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
• Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
• Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
• Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowa-dzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
• Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodo-wlanych.
• Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
• Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
• Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
• Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
• Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.


Okladka 2 2019

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 2 / 2019: Buhaje na start!

 

Odpowiednie kojarzenia par rodzicielskich, to w stadach niezbędny element hodowli bydła. Właśnie dlatego tak wiele uwagi poświęcamy temu zagadnieniu na łamach naszego miesięcznika. Tematem numeru w lutowym wydaniu jest dogłębna analiza wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF opublikowanej przez Instytut Zootechniki w Balicach. Doktorzy Tomasz Krychowski i Agnieszka Nowosielska w drobiazgowy sposób odkrywają wszystkie tajniki tego rankingu, a Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego PFHBiPM, zapraszajac na stronę www.cgen.pl, prezentuje nową funkcjonalność bazy danych buhajów polegającą na udostępnieniu seksowanego nasienia buhajów. O dokonaniach, szansach i ograniczeniach rozwoju polskiej hodowli porozmawialiśmy z Andrzejem Baehrem, prezesem Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu zs. W Tulcach. Oprócz tego, w najnowszym numerze naszego miesięcznika znajda Państwo relację z ostatniego w tej kadencji posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także relację z uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału Federacji i Regionalnych Związków w Koszalinie. Odwiedziliśmy także Wielkopolskę, by pokazać doskonałą i prężnie rozwijająca się hodowlę Państwa Lisieckich, oraz mazowiecką konferencję „Innowacje Trown Nutrition”, gdzie odbyła się premiera nowego preparatu mlekozastepczego. Naturalnie w naszym czasopiśmie nie zabrakło artykułów o zdrowiu, ekonomii i nowościach na rynku hodowli i produkcji mleka. Serdecznie zapraszamy do lektury!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Luty 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22