POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Baner hf 1 2018 flat big 3 gen Baner hf 1 2018 flat big

Informacje ogólne


  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
     
  • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
     
  • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.


Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.  

 

NASZE GŁÓWNE CELE

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:
• Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
• Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
• Przyjmowanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
• Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
• Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
• Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
• Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
• Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

• Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej
• Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowią-zujących przepisów.
• Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
• Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
• Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
• Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowa-dzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
• Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodo-wlanych.
• Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
• Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
• Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
• Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
• Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.


KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Październik 2018
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22