Laboratoria
Cenniki laboratoriów PFHBiPM

Laboratorium genetyki bydła

Genotypowanie z wykorzystaniem mikromacierzy Illumina EuroG 10K wraz z kosztem wykonania obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic  – 138 zł (netto dla jednej sztuki)

Laboratorium pasz
Pobranie i oznaczenie
składu chemicznego próbki paszy
Opłata za jednorazową analizę
próbki paszy [PLN netto]
 
  • hodowcy indywiduali pod oceną
  • firmy zewnętrzne* dostarczające próbki pasz
    od hodowców pod oceną
 
35,00
 
  • indywidualni hodowcy nie będący pod oceną
 
50,00
 
  • firmy zewnętrzne* dostarczające próbki pasz
    od hodowców nie będących pod oceną
 
1–10 szt. próbek paszy50,00
11–20 szt. próbek paszy45,00
21–50 szt. próbek paszy40,00
powyżej 50 szt. próbek paszy35,00

*W przypadku próbek dostarczanych przez firmę zewnętrzną wymagane jest zawarcie umowy cywilno-prawnej

Laboratoria mleka

Opłaty za usługi świadczone przez laboratoria mleka PFHBiPM

Rodzaj usługiStawka [zł netto]
1. Badania próbek mleka zbiorczegoProducent mlekaPodmiot skupujący
10,0020,00
Rodzaj usługiStawka [zł netto]
2. Badania próbek mleka (badania diagnostyczne)Stado pod ocenąStado bez oceny
Ilość próbek 1–510,0020,00
Ilość próbek 6–108,0016,00
Ilość próbek 11–156,0012,00
Ilość próbek 16–204,008,00
Ilość próbek powyżej 202,004,00
Rodzaj usługiStawka [zł netto]
Stado pod oceną Stado bez oceny
3. Badanie próbki mleka w kierunku cielności – test PAG8,8011,11

Koszt usługi dotyczącej badania cielności krów z próbek mleka pobranych indywidualnie przez hodowcę poza próbnym dojem zostanie powiększony o koszt przesyłki zestawu do analizy w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem operatora pocztowego.