Hodowla
Cennik

Opłaty za usługi hodowlane obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

L.p. Rodzaj usługi Stawka jednorazowa za usługę brutto
1. Dokonanie wpisu do ksiąg hodowlanych cieliczki lub krowy * 37,00 zł
2. Dokonanie wpisu do ksiąg hodowlanych buhaja hodowlanego * 173,00 zł
3. Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub świadectwa zootechnicznego dla:  
  1. Zwierzęcia hodowlanego (jałówki, krowy lub buhaja) 41,00 zł
  2. Komórki jajowej, nasienia będącego przedmiotem handlu 41,00 zł
  3. Zarodka 50,00 zł
4. Kwalifikacja buhajka do odchowu hodowlanego(nie obejmuje kosztów badania na nosicielstwo wad genetycznych) 205,00 zł
5. Wydanie na wniosek importera lub właściciela opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla jednej sztuki żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej, buhajów od których pozyskano nasienie jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych 90,00 zł
6. Dokonanie rejestracji pochodzenia 1 szt.:  
  1. Wprowadzonego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub nasienia buhaja z importu 120,00 zł
  2. Cieliczki lub buhajka urodzonych w stacji ET 120,00 zł
  3. Materiału żeńskiego z importu w stacji ET 103,00 zł
7. Przeprowadzenie selekcji buhaja hodowlanego 1 szt.:  
  1. Z przeznaczeniem do krycia naturalnego 72,00 zł
  2. Z przeznaczeniem do Spółki Unasieniania 116,00 zł
8. Wydanie na wniosek hodowcy/posiadacza zwierząt zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi 24,00 zł

 * stada bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)

L.p. Rodzaj usługi Stawka jednorazowa za usługę netto
9. Przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy krowy rasy mlecznej:  
  1. Na wniosek hodowcy/posiadacza zwierząt od jednej ocenianej sztuki 20,00 zł
  2. W ramach świadczenia usługi oceny rutynowej plus od jednej ocenianej sztuki 10,00 zł
10. Opłaty w zakresie usług badania laboratoryjnego markerów genetycznych w Laboratorium Genetyki Bydła:  
  1. Badanie laboratoryjne markerów genetycznych od jednej ocenianej sztuki 100,00 zł
  2. Badanie laboratoryjne markerów genetycznych wraz z kosztem wykonania obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej od jednej ocenianej sztuki 138,00 zł

 * stada bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)