POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Zarząd o Statucie i terminie Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu PFHBiPM ustalono m.in. termin i miejsce wyboru nowych władz Federacji.

Obradom przewodniczył prezydent Polskiej Federacji Leszek Hądzlik w asyście dwóch wiceprezydentów: Krzysztofa Banacha i Sylwestra Mierzejewskiego, oraz dyrektora PFHBiPM Stanisława Kautza i jego zastępców: Ewy Kłębukowskiej i Mieczysława Klupczyńskiego. Na 33 członków Zarządu w spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, co stanowiło ok. 66%.
W trakcie obrad uchwalono, że Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka obędzie się 14 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w Ożarowie Mazowieckim, w hotelu „Mazurkas” przy ul. Poznańskiej 177. Jednocześnie członkowie Zarządu przyjęli projekty porządku i regulaminu obrad XII Walnego Zjazdu Delegatów. W myśl tego regulaminu w obradach biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na podstawie pisemnej uchwały regionalnych związków hodowców będących członkami Polskiej Federacji.

Zgodnie z propozycją porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów w Ożarowie Mazowieckim oprócz wyboru nowych władz Polskiej Federacji zostanie podjęta uchwała dotycząca zmian w Statucie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Projekt tych zmian był jednym z tematów obrad podczas spotkania Zarządu. Należy przypomnieć, że wcześniej propozycje zmian w statucie PFHBiPM składały regionalne związki. Członkowie Zarządu wypracowali drogą głosowań ostateczną wersję propozycji tych zmian. Proponuje się m.in. wprowadzenie wymogu niekaralności osób zasiadających we władzach Federacji (tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego). W myśl tego zapisu członkiem władz Polskiej Federacji nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne lub przestępstwo skarbowe na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Zakaz ten obowiązuje do daty zatarcia skazania. Wprowadza się także zakaz łączenia członkowstwa w Zarządzie Polskiej Federacji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oraz członka Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Członkowie Zarządu opowiedzieli się także za wprowadzeniem do propozycji zmian w statucie Federacji zapisu zakazującego członkowi Komisji Rewizyjnej zasiadania w organach spółek prawa handlowego utworzonych przez Polską Federację, ponadto członek Komisji Rewizyjnej nie może być zatrudniony w takich spółkach. Takie same zakazy dotyczyłyby także członków Sądu Koleżeńskiego. W zmianach do statutu Federacji proponuje się także m.in. sprecyzowanie terminów zwoływania: Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

Były to ostatnie obrady Zarządu w mijającej w marcu br. kadencji. Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM podziękował Zarządowi za zaangażowanie w pracę na rzecz Polskiej Federacji i polskich hodowców bydła mlecznego.

Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji odbyło się w Mielnie w dniach 16–17 stycznia 2019 r.

Ryszard Lesiakowski

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA

Wesołych Świąt!

19-04-2019

RYNEK MLEKA

Global Dairy Trade wciąż na plusie

19-04-2019

Od końca zeszłego roku na światowym rynku mleka utrzymuje się trend wzrostowy.

RYNEK MLEKA

Ustawa o minimalnej odległości gospodarstw od zabudowań

17-04-2019

Ministerstwo środowiska przekazało do konsultacji projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Hichb 2019 04 lq 1000h

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 4 / 2019: Czas na podsumowania

 

Początek roku, to czas podsumowań, również w branży hodowlanej. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawsze na przełomie lutego i marca publikuje zbiorcze opracowanie „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” w którym zawarte są wszystkie najważniejsze dane za ubiegły rok zarówno dotyczące stanu wielkości stad, jak i wydajności krów, a także działalności Federacji. Dlatego w kwietniowym numerze naszego miesięcznika zdecydowaliśmy się zaprezentować kwintesencję tego co było najważniejsze w 2018 roku, odnosząc się do analizy zawartej w powyżej wspomnianej publikacji. Gościliśmy także na Mlecznych Laurach – spotkaniach z hodowcami na których prezentowane są zeszłoroczne osiągnięcia dla każdego regionu, a najlepsi z hodowców są uhonorowywani okolicznościowymi pucharami i statuetkami. A zaznaczyć trzeba, że jest się czym chwalić, bo poziom polskiej hodowli bydła mlecznego, a co za tym idzie produkcji mleka stale wzrasta, w czym bardzo aktywnie uczestniczy PFHBiPM, świadcząc prawdziwie „królewskie usługi” dla hodowców i ich stad. Oprócz tego w numerze prezentujemy relację z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Federacji. Na szczególną uwagę zasługuje również Analiza Międzynarodowej Genomowej Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów (XII 2018), która jest prowadzona już od kilkunastu lat przez Ośrodek Interbull w Uppsali (Interbull Centre), a wartości hodowlane buhajów szacowane są na podstawie krajowych ocen, przesyłanych przez kraje współpracujące w ramach Interbullu. Zapraszamy również do Kolonii Łaznów, gdzie hodowca Tomasz Kocięba zaprezentował nam swoją nową oborę, a także zainstalowaną niedawno instalację, której sercem jest bio gazownia. Z redakcyjną wizytą udaliśmy się także do mleczarni w Szczercowie, która stawia na tradycyjne receptury. W kwietniowym numerze nie zabraknie także informacji dotyczących zdrowotności, ekonomiki, a także nowości technicznych. Serdecznie zapraszamy do lektury! www.holstein.pl

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Kwiecień 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22