POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Wielkopolski Związek po wyborach do Zarządu

 Na początku lutego br. wielkopolscy hodowcy opowiedzieli się za sprawdzonymi liderami. Swoje dotychczasowe stanowiska utrzymali Przemysław Jagła, Tadeusz Dymarski, Mikołaj Czarnecki.

Walny Zajazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła odbył się w 7 lutego 2019 roku w Krobi w restauracji Darwid. W regionie było to ważne wydarzenie o czym świadczy obecność zaproszonych gości, a w tym m.in.: zarządu i dyrekcji Polskiej Federacji, przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, prezesów spółdzielni mleczarskich (w Gostyniu i Czarnkowie), przedstawicieli Zarządu Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Na przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Ireneusza Dymarskiego, a sekretarzem został Mikołaj Czarnecki. Wyłoniona Komisja Skrutacyjna w składzie: Mirosław Jarocki – przewodniczący, Wiesław Nowak – członek, Zygmunt Szwedek – członek  stwierdziła, że w obradach uczestniczyło 84 osoby, co stanowiło 88,42% ogółu uprawnionych do głosowania. Zgodnie z przyjętym regulaminem Walnego Zajazdu Delegatów WZHiPB przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił: „Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał”.

Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła – Przemysław Jagła zdał relację z działalności Związku w mijającej kadencji, tj. za lata 2015–2018. Z udzielonych informacji wynika, że Związek angażował się w liczne przedsięwzięcia związane z hodowlą bydła mlecznego na wszystkich szczeblach, tj. gminy, powiatu, województwa i ogólnokrajowym. Co roku organizacja ta uczestniczy i współorganizuje Wystawę Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach oraz co dwa lata jest głównym organizatorem Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach. Ponadto Wielkopolski Związek angażował się także w wystawy zwierząt na szczeblu wojewódzkim w Sielinku. W mijającej kadencji zarząd m.in. wspierał  lokalne społeczności w rozwiązywaniu problemów.

 – W 2015 roku uczestniczyliśmy w proteście rolników przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Poniec i Miejska Górka – przypomniał Przemysław Jagła. Wielkopolski Związek angażuje się także w prace na rzecz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na co wskazał m.in. w swoim wystąpieniu prezydent PFHBiPM.  – Przytoczone aktywności dobrze służą naszej hodowlanej społeczności i budzą szacunek. Dzięki działalności regionalnych kół i związków nasza Federacja jest silną i prężną organizacją. Mamy swoich przedstawicieli w wielu międzynarodowych organizacjach, byliśmy organizatorami światowych kongresów. Dziękuję wszystkim hodowcom za ich wkład na rzecz regionalnych związków i Polskiej Federacji – powiedział Leszek Hądzlik. Warto podkreślić, że Wielkopolski Związek oprócz działalności merytorycznej organizuje także aktywny wypoczynek. Od trzech lat hodowcy z tego regionu wyjeżdżali m.in. na wyścigi samochodowe Grand Prix Formuły 1, byli w Belgii, we Włoszech i w Austrii.

Przemysław Jagła ponownie prezesem

Po wygłoszonym sprawozdaniu finansowym z działalności Wielkopolskiego Związku w okresie mijającej kadencji przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Dariusza Wawrzyniaka, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jednocześnie uczestnicy obrad zgłosili jedną kandydaturę na prezesa Wielkopolskiego Związku. Spośród 84 osób obecnych na sali i uprawnionych do głosowania za Przemysławem Jagłą opowiedziało się 81 delegatów, 3 głosy okazały się nieważne. Skład Prezydium Zarządu WZHiPB na kolejną kadencję przestawia się następująco: Tadeusz Dymarski – wiceprezes, Mikołaj Czarnecki – wiceprezes, Henryk Olejniczak – sekretarz. Natomiast członkami zarządu są: Leszek Hądzlik, Jan Pabierowski, Stanisław Dudka, Wiesław Konarczak, Andrzej Kubiak, Rafał Andrzejewski, Zbigniew Dworecki, Roman Lipowczyk, Dariusz Wawrzyniak, Roman Marszałek, Lech Warga, Zygmunt Kaj, Ireneusz Dymarski, Tadeusz Waliszewski, Maciej Pohl, Andrzej Adamczak, Przemysław Kmieciński, Mieczysław Zaremba, Paweł Kaźmierczak, Leszek Koziczyński, Robert Neneman.

W takcie obrad delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną WZHiPB na następną kadencję w składzie: Andrzej Marchwiak – przewodniczący, Arkadiusz Gorączka m.in.  wiceprzewodniczący, Jan Presiak – sekretarz, Marek Błaszczyk – członek, Tadeusz Foluszny – członek, Roman Frątczak – członek. Wyłoniony został następujący Sąd Koleżeński WZHiPB: Marek Cichy – przewodniczący, Eugeniusz Adamczak – wiceprzewoniczący, Jacek Kalak – członek, Mieczysław Fotynowicz – członek, Andrzej Poczta – członek. Podczas tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów w Krobi uczestnicy obrad wybrali spośród siebie 18 osób, które będą reprezentować Wielkopolski Związek na Walnym Zjeździe PFHBiPM, który odbędzie się 14 marca w Ożarowie Mazowieckim.

Wyboru do władz Wielkopolskiego Związku na kolejną kadencję gratulowali zaproszeni goście, a w tym m.in.: prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik, Burmistrz Krobi – Łukasz Kubiak, członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego – Sebastian Czwojda, oraz Dyrektor Departamentu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Wielkopolski – Marek Beer. Uwieńczeniem obrad było wręczeniem członkom ustępującego Zarządu WZHiPB okolicznościowych grawertonów. Wyróżnione zostały też osoby i firmy współpracujące z Wielopolskim Związkiem w mijającej kadencji. rl

 • Thumb 2 p2070086
 • Thumb 2 p2070080
 • Thumb 3 p2070111
 • Thumb 4 p2070003 1
 • Thumb 6 p2070197
 • Thumb 5 p2070008
 • Thumb p2070002
 • Thumb p2070016
 • Thumb p2070018
 • Thumb p2070021
 • Thumb p2070023 1 2
 • Thumb p2070023
 • Thumb p2070025
 • Thumb p2070028
 • Thumb p2070025 1
 • Thumb p2070030
 • Thumb p2070031
 • Thumb p2070032 1
 • Thumb p2070034
 • Thumb p2070037
 • Thumb p2070039  kopia 2
 • Thumb p2070045
 • Thumb p2070059
 • Thumb p2070064
 • Thumb p2070072 2
 • Thumb p2070097
 • Thumb p2070088
 • Thumb p2070126
 • Thumb p2070132
 • Thumb p2070144
 • Thumb p2070136
 • Thumb p2070151
 • Thumb p2070150 2
 • Thumb p2070152
 • Thumb p2070162
 • Thumb p2070155
 • Thumb p2070159
 • Thumb p2070163
 • Thumb p2070182
 • Thumb p2070164
 • Thumb p2070190
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA

Wesołych Świąt!

19-04-2019

RYNEK MLEKA

Global Dairy Trade wciąż na plusie

19-04-2019

Od końca zeszłego roku na światowym rynku mleka utrzymuje się trend wzrostowy.

RYNEK MLEKA

Ustawa o minimalnej odległości gospodarstw od zabudowań

17-04-2019

Ministerstwo środowiska przekazało do konsultacji projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Hichb 2019 04 lq 1000h

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 4 / 2019: Czas na podsumowania

 

Początek roku, to czas podsumowań, również w branży hodowlanej. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawsze na przełomie lutego i marca publikuje zbiorcze opracowanie „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” w którym zawarte są wszystkie najważniejsze dane za ubiegły rok zarówno dotyczące stanu wielkości stad, jak i wydajności krów, a także działalności Federacji. Dlatego w kwietniowym numerze naszego miesięcznika zdecydowaliśmy się zaprezentować kwintesencję tego co było najważniejsze w 2018 roku, odnosząc się do analizy zawartej w powyżej wspomnianej publikacji. Gościliśmy także na Mlecznych Laurach – spotkaniach z hodowcami na których prezentowane są zeszłoroczne osiągnięcia dla każdego regionu, a najlepsi z hodowców są uhonorowywani okolicznościowymi pucharami i statuetkami. A zaznaczyć trzeba, że jest się czym chwalić, bo poziom polskiej hodowli bydła mlecznego, a co za tym idzie produkcji mleka stale wzrasta, w czym bardzo aktywnie uczestniczy PFHBiPM, świadcząc prawdziwie „królewskie usługi” dla hodowców i ich stad. Oprócz tego w numerze prezentujemy relację z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Federacji. Na szczególną uwagę zasługuje również Analiza Międzynarodowej Genomowej Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów (XII 2018), która jest prowadzona już od kilkunastu lat przez Ośrodek Interbull w Uppsali (Interbull Centre), a wartości hodowlane buhajów szacowane są na podstawie krajowych ocen, przesyłanych przez kraje współpracujące w ramach Interbullu. Zapraszamy również do Kolonii Łaznów, gdzie hodowca Tomasz Kocięba zaprezentował nam swoją nową oborę, a także zainstalowaną niedawno instalację, której sercem jest bio gazownia. Z redakcyjną wizytą udaliśmy się także do mleczarni w Szczercowie, która stawia na tradycyjne receptury. W kwietniowym numerze nie zabraknie także informacji dotyczących zdrowotności, ekonomiki, a także nowości technicznych. Serdecznie zapraszamy do lektury! www.holstein.pl

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Kwiecień 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22