PFHBiPM
Aktualności

V Oleckie Święto Mleka i Miodu

Zdzisław Szewczak | | Informacje

10 sierpnia br. w Olecku odbyło się V Oleckie Święto Mleka i Miodu.

Uroczystości związane z tym świętem zostały zorganizowane przez burmistrza Olecka, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, Izbę Rolniczą, Związki Pszczelarskie oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Uczestniczyli w nich mieszkańcy i władze powiatu Oleckiego, hodowcy bydła mlecznego, pszczelarze, zaproszeni  goście m.in. władze PFHBiP pod przewodnictwem prezydenta Leszka Hądzlika, dyrekcja i pozostali pracownicy PFHBIPM. W uroczystościach również uczestniczyli m.in.: Krzysztof Jurgiel - europoseł, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, prezes OSM w Olecku, w-ce wojewoda podlaski Jerzy Małecki -  poseł warmińsko-mazurski, prezes WM Izby Rolniczej, delegacja Litewskiej Izby Rolniczej, dyrektor W-M ODR i Adam Gałgański prezesa SHiUZ Sp. z o.o.

Uroczystości odbywały się na centralnym placu Olecka, gdzie zostały rozstawione namioty PFHBiPM, OSM, producentów miodów i twórców ludowych. Do Olecka zawitał również „Mlekoś”, który promował spożycie mleka i jego przetworów wśród najmłodszych.

Oleckie święto rozpoczęło się mszą świętą w pobliskim kościele. Mszę odprawił proboszcz parafii Olecko. W trakcie mszy dary dziękczynne wręczyli księdzu: Andrzej Steckiewicz  wiceprezydent PFHBiPM, prezes OSM Olecko Jerzy Skorupski oraz wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski. Po zakończeniu mszy, uroczystości przeniosły się do pobliskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się konferencja pod tytułem ,,Perspektywy rozwoju produkcji mlecznej na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Szanse i zagrożenia”. W debacie udział wzięli zaproszeni goście m.in. Krzysztof Jurgiel, prezydenci PFHBIPM: Leszek Hądzlik, Krzysztof Banach, Andrzej Steckiewicz.

Następnie odbyło się oficjalne otwarcie uroczystości ,,Święta Mleka i Miodu”, podczas których zostały wręczone odznaczenia ,,Zasłużony dla Rolnictwa”, Złote Odznaki PFHBiPM i inne wyróżnienia.

Na zakończenie tego etapu uroczystości została podpisana przez wytypowane osoby petycja dotycząca organizacji w 2020 roku regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Olecku.

Imprezę uświęciło  wystąpienie gwiazdy wieczoru, znakomitego wokalisty Jacka Stachurskyego.