PFHBiPM
Aktualności

Spis rolny w 2020 roku

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku odbędzie się powszechny spis rolny. Poprzednie spisy przeprowadzone były w lachach 2002 i 2010.

Powszechny spis rolny zakresem podmiotowym obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Organizacja spisu na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku została powierzona Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. W Polsce spis rolny zostanie przeprowadzony w tym samym czasie i w takim samym zakresie tematycznym, jak w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawowe cele powszechnego spisu rolnego w 2020 r.:

  • analiza zmian w rolnictwie na przestrzeni 2010–2020 r.,
  • zapewnienie informacji o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych związanych z nimi; Informacje konieczne są do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na obszarach wiejskich,
  • wykonanie polskich zobowiązań w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych innych niż EUROSTAT, np. FAO, OECD
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych.

Metody zbierania danych:

  • samospis internetowy – samodzielne wprowadzenie danych za pośrednictwem aplikacji,
  • zbieranie danych drogą wywiadu telefonicznego,
  • zbieranie danych droga wywiadu bezpośredniego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

Projekt ustawy nakłada obowiązek udziału w spisie na podmioty nim objęte oraz udzielania wyczerpujących, dokładnych i zgodnych z prawdą informacji.

Zasada tajemnicy statystycznej obejmuje wszystkie dane jednostkowe identyfikowalne.

Koszt powszechnego spisu rolnego wynosi 243 000 tys. zł, w tym 225 753 tys. zł z budżetu państwa oraz 17 247 tys. zł z budżetu unijnego.